آذر
۲۶
۱۳۹۶

جزوه خلاصه حشره شناسی، آفات مهم گیاهی و اصول کنترل

جزوه خلاصه حشره شناسی، آفات مهم گیاهی و اصول کنترل

نوشته شده توسط : دانشجوی رتبه 2 کنکور رشته بیوتکنولوژی 

ویژگیها:

 • همراه با جداول و تصاویر مربوطه
 • دارای فهرست عناوین
 • نمایه اصطلاحات لاتین و فارسی
 • کیفیت: عالی (تایپ شده)

مشخصات محصول:

 •  نوع فایل:  pdf
 • حجم فایل: 17 مگابایت
 • تعداد صفحه: 54
 • کد محصول: 0085
 • قیمت : 40000 (چهل هزار تومان)

دانلود رایگان 14 صفحه از جزوه DN1

برای خرید فایل، ابتدا در کادر ذیل ایمیل خود را وارد نموده، سپس روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

پس از خرید فایل، توسط تلگرام یا پیامک درخواست رمز نمایید تا همان لحظه ارسال گردد.    143|7575|0910

فقط کد محصول را تلگرام/پیامک نمایید. نمونه متن ارسال شده: 0085

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

فهرست:

 • حشره شناسی
 • آفات مهم گیاهی

سن گندم Eurygaster integriceps (Hem., Scutelleridae)

سوسک برگخوار غلات Oulema melanopus (Col., Chrysomelidae)

سوسک سیاه گندم Zabrus tenebrioides (Col., Carabidae)

سوسک قهوه‌ای گندم Anisoplia leucaspis (Col., Scarabaeidae)

پروانه برگخوار غلات Syringopais temeratella (Lep., Elachisridae = Scythridae)

پروانه خوشه خوار گندم Hadena basilimea (Lep., Noctuidae)

پروانه ساقه خوار جو Oria musculosa (Lep., Noctuidae)

کرم ساقه خوار غلات Ochsenheimeria vacculella (Lep., Ochsenheimeriidae)

تریپس گندم Haplothrips tritici (Thysanoptera., Phalaeothripidae)

شته معمولی گندم Schizaphis graminum (Hom., Aphidae)

شته روسی Diuraphis noxia (Hom., Aphidae)

شته سبز گندم Sitobion granium (Hom., Aphidae)

شته ریشه گندمیان یا شته گالی نارون Tetraneura ulmi (Hom., Pemphigidae)

شته برگ آل Anoecia corni (Hom., Pemphigidae)

شپشک ریشه گندم Porphyrophora tritici (Hom., Margarodidae)

زنبور ساقه خوار گندم Cephus pygmaeus (Hym., Cephidae)

مگس گندم Oscinella frit (Dip., Chloropidae = Oscinidae)

مگس زرد ساقه گندم Chlorops lineola (Dip., Chloropidae)

مگس مینوز برگ غلات Agromyza ambigua (Dip., Agromyzidae)

ملخ دریایی یا ملخ صحرایی Schistocerca gregaria (Orth., Acrididae)

ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Orth., Acrididae)

ملخ مراکشی Dociostaurus maroccanus (Orth., Acrididae)

کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis (Lep., Pyralidae)

شب پره تک نقطه‌ای برنج Pseudaletia unipunctata (Lep., Noctuidae)

کرم سبز برگخوار برنج Naranga aenescens (Lep., Noctuidae)

سرخرطومی ریشه و طوقه برنج Hydronomus sinuaticolis (Col., Curculionidae)

زنجرک برنج Cicadella viridis (Hom., Cicadellidae)

مگس خزانه برنج Ephydra afghanica (Dip., Ephydridae)

شب پره تک نقطه‌ای ذرت Mythimna loreyi (Lep., Noctuidae)

کرم ساقه خوار ذرت Sesamia cretica (Lep., Noctuidae)

کرم ساقه خوار نیشکر Sesamia nonagroides (Lep., Noctuidae)

کرم ساقه خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis (Lep., Pyraustidae)

شته زرد نیشکر Sipha flava (Hom., Aphididae)

ملخ آسیایی Locusta migratoria (Orth., Acrididae)

سر خرطومی برگ یونجه Hypera postica (Col., Curculionidae)

سرخرطومی ریشه یونجه Sitona callosus (Col., Curculionidae)

سرخرطومی بذر یونجه Apion aestivum (Col., Curculionidae)

شته لگومینوز Aphis craccivora (Hom., Aphididae)

شته نخود Acyrthosiphon pisum (Hom., Aphididae)

شته خالدار یونجه Therioaphis maculate (Hom., Aphididae)

کرم برگخوار چغندر قند (کارادرینا) Spodoptera exigua (Lep., Noctuidae)

شب پره زمستانه یا کرم طوقه‌بر Agrotis segetum (Lep., Noctuidae)

شب پره گاما Plusia gamma (Lep., Noctuidae)

بید چغندرقند یا پروانه لیتا Phtorimaea acellatella (Lep., Gelechiidae)

سرخرطومی خرطوم کوتاه چغندرقند Conorrhynchus brevirostris (Col., Curculionidae)

خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند Lixus incanescens (Col., Curculionidae)

کک چغندرقند Chaetocnema tibialis (Col., Chrysomelidae)

کرم سفید ریشه Polyphylla olivieri (Col., Scarabaeidae)

مگس چغندرقند Pegomyia betae (Dip., Anthomyiidae)

زنجرک چغندرقند Empoasca decipiens (Hom., Cicadellidae)

شته سیاه باقلا یا شته سیاه چغندرقند Aphis fabae (Hom., Aphidae)

کرم قوزه پنبه Heliothis obsoleta (Lep., Noctuidae)

کرم خاردار پنبه Earias insulana (Lep., Noctuidae)

کرم سرخ پنبه Platyedra gossypiella (Lep., Gelechiidae)

سن سبز پنبه Nezara viridula (Hem., Pentatomidae)

شته پنبه یا شته جالیز Aphis gossypii (Hom., Aphididae)

عسلک پنبه Bemisia tabaci (Hom., Aleyrodidae)

مینوز برگ پنبه Liriomyza trifolii (Dip., Agromyzidae)

کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae (Acari., Tatranychidae)

پروانه دانه خوار آفتابگردان Homoeosoma nebulella (Lep., Pyralidae)

پروانه دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lep., Pyralidae)

سوسک منداب Entomoscelis adonidis (Col., Chrysomelidae)

پروانه بذرخوار کنجد Antigastra catalaunalis (Lep., Pyralidae)

سوسک گرده‌خوار سیاه Oxythyrea cinctella (Col., Scarabaeidae)

سوسک گرده‌خوار بور Epicometis hirta (Col., Scarabaeidae)

مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Dip., Trypetidae)

مگس جوانه سویا یا پیاز Delia antiqua (Dip., Anthomyiidae)

سنک تخم گلرنگ Oxycarenus pallens (Het., Lygaeidae)

شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (Hom., Aphididae)

مگس مینوز برگ نخود معمولی Liriomyza congesta (Dip., Agromyzidae)

مگس لوبیا Hylemyia cilicrura (Dip., Anthomyiidae)

پروانه لوبیا Lycaena boetica (Lep., Lycaenidae)

سوسک نخودفرنگی Bruchus pisorum (Col., Bruchidae)

سوسک عدس Bruchus lentis (Col., Bruchidae)

سوسک باقلا Bruchus rufimanus (Col., Bruchidae)

سوسک لوبیا Acanthoscelides obtectus (Col., Bruchidae)

سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col., Bruchidae)

سوسک برگخوار سیب زمینی یا سوسک کلرادو Leptinotarsa decemlineata (Col., Chrysomelidae)

کرم مفتولی سیب زمینی Agriotes lineatus (Col., Elateridae)

بید سیب زمینی Phthorimeae operculella (Lep., Gelechidae)

پروانه کله مرده Acherontia atropos (Lep., Sphingidae)

شته سبز هلو Myzus persicae (Hom., Aphididae)

کنه حنایی گوجه فرنگی Aculops lycopersici (Acari., Eriophyidae)

تریپس توتون Thrips tabaci (Thys., Thripidae)

راب گلخانه‌ای Lehmannia valentiana (Eupulmonata., Limacidae)

راب خانگی Parmacella iberica (Pulmonata, Parmacellidae)

عروسک خربزه Aulacophora foveicollis (Coll., Chrysomrlidae)

کفشدوزک خربزه یا کفشدوزک 12 نقطه‌ای Epilachna chrysomelina (Col., Coccinellidae)

سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris (Col., Curculionidae)

مگس خربزه Myiopardalis pardalina (Dip., Tephritidae)

مگس جالیز Dacus ciliatus (Dip., Tephritidae = Dacinae)

مگس سفید گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Hom., Aleyrodidae)

ملخ شاخک بلند پیشانی سفید Dicticus albifrons (Orth., Tettigoniidae)

سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae (Lep., Pieridae)

سفیده کوچک کلم Pieris rapae (Lep., Pieridae)

بید کلم یا پروانه پشت الماسی Plutella xylostella (Lep., Plutellidae)

آبدوزدک Gryllotalpa gryllotalpa (Orth., Gryllotalpidae)

سیرسیرک سیاه یا صحرایی Gryllus desertus (Orth., Gryllidae)

گوشخیزک معمولی Labidura riparia (Der., Labiduridae)

کرم زرد آرد Tenebrio moliter (Col., Tenebrionidae)

کرم سیاه آرد Tenebrio obscurus (Col., Tenebriobnidae)

لمبه گندم Trogoderma granarium (Col., Dermestidae)

سوسک کشیش یا مقدس Rhizopertha dominca (Col., Bostrychidae)

پروانه آرد یا بید آرد Ephestia kuehniella (Lep., Pyralidae)

شب پره هندی Plodia interpunctella (Lep., Phycitidae)

شپشه گندم Sitophilus granaries (Col., Curculionidae)

لیسه سیب Hyponomeuta malinellus (Lep., Hyponomeutidae)

پروانه زنبورمانند Synanthedon myopaeformis (Lep., Aegeriidae = Sesiidae)

کرم سیب Cydia pomonella (Lep., Olethreutidae)

کرم آلو Grapholitha funebrana (Lep., Olethreutidae)

کرم به Euzophera bigella (Lep., Pyralidae)

پرطاووسی گلابی Saturnia pyri (Lep., Saturnidae)

زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygadli (Hymenoptera., Eurytomidae)

کرم زالویی درختان میوه Caliroa limacine (Hym., Tenthredinidae)

مگس گیلاس Rhagoletis cerasi (Dip., Tephritidae)

سنک سیب و گلابی Stephanitis pyri (Hem., Tingitidae)

شته خونی سیب Eriosoma lanigerum (Hom., Pemphigidae)

شپشک بنفش زیتون Parlatoria oleae (Hom., Diaspididae)

شپشک یا سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola (Hom., Diaspididae)

شپشک سان ژوزه Quadraspidiotus perniciosus (Hom., Diaspididae)

پسیل گلابی Psylla pyricola (Hom., Psyllidae)

کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana (Lep., tortricidae)

زنجره مو Cicadatra ochreata (Hom., cicadidae)

کنه نمدی مو Eriophyes vitis (acari., eriophydae)

شته مو یا فیلوکسرای مو Phylloxera vitifoliae (Hom., Phylloxeridae)

شته سبز گردو Chromphis juglands (Hom., Aphididae)

شته خالدار گردو Callpterus juglands (Hom., Aphididae)

کرم خراط یا پروانه فری یا شب‌پره پلنگی Zeozera pyrina (Lep., Zeozeridae)

پروانه تخم انگشتری Malacosoma Neustria (Lep., Lasiocampidae)

ابریشم باف ناجور Lymantria dispar (Lep., Lasiocompidae)

پسیل پسته یا شیره خشک Agonoscena pistaciae (Hom., Psyllidae)

زنجره پسته یا شیره‌تر Idiocerus stali (Hom., Cicadellidae)

پوستخوار پسته Estenoborus perrisi (Col., Scolytidae)

برگخوار سفید پسته یا رائوی پسته Ocneria terebinthina (Leo., Lymantriidae)

پروانه میوه خوار پسته یا کرم مغزخوار پسته Reourvaria pistacieola (Lep., Gelechiidae)

زنبور مغزخوار سیاه پسته Eurytoma plotnikovi (Hym., Eurytomidae)

زنبور مغزخوار طلایی پسته Megastigmus pistaciae (Hym., Torymidae)

سوسک کرگدنی خرما Oryctes elegans (Col., Scarabeidae)

زنجرک خرما Ommatissus binotatus (Hom., Tropiduchidae)

کنه گرد آلود خرما یا کنه تار عنکبوتی Olygonychus afrasiaticus (acari., Tetranychidae)

سوسک چوب خوار یا شاخک بلند خرما Pseudophilus testaceus (Col., Cerambycidae)

خانواده سوسری‌ها Blattellidae

 • اصول کنترل
 • کنترل آفات
 • اصول اقتصادی در کنترل آفات
 • فهرست اصطلاحات

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD