جستجوی آرشیو " ميني تب"
آبان
۳۰
۱۳۹۲

جزوه‌ طرح آزمایشات کشاورزی با استفاده از نرم افزار MINITAB14

جزوه‌ طرح آزمایشات کشاورزی با استفاده از نرم افزار MINITAB14 شامل موضوعات: آمار توصیفی آزمون نرمال بودن داده ها اشتباه استاندارد میانگین (mean SE) حدود اعتماد پارامترهای جامعه واریانس و انحراف معیار تبدیل داده ها آزمون T آزمون نمونه با میانگین آزمون T برای نمونه های جفتی فرمول نویسی در MINITAB کای اسکور انجام تجزیه واریانس ساده الف. روش اول تجزیه واریانس طرح کاملا تصادفی ب. تجزیه واریانس طرح بلوک های کامل تصادفی به روش […]

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD