دی
۱۱
۱۳۹۳

گزارش آزمایشگاه درس کشت بافت گیاهی ـ جلسه ۱

گزارش آزمایشگاه درس کشت بافت گیاهی

جلسه اول

دریافت فایل قابل پرینتPDF_ICON


بیوتکنولوژی مدرن شامل:

– مهندسی ژنتیک

– سوسپانسیون سلولی (در دانشکده برای تولید متابولیت های ثانویه در حال کار است)

برای گیاهان ما محیط کشت های B5 و MS خوب جواب داده است.

اتیلن برای بعضی متابولیت های ثانویه عامل محرک و برای بعضی عامل بازدارنده است (نقش دو گانه).

افزودن شکر  افزایش غلظت محیط کشت  افزایش فشار اسمزی   افزایش تولید اتیلن

کشت سوسپانسیون:

الیسیتور Elicitor: گیرنده ای در غشای پلاسمایی سلول های گیاهی و مخصوص تولید متابولیسم های ثانویه است.

دو نوع: زیستی و غیر زیستی

کارهای دیگر انجام شده در دانشکده:

– کشت میکروسپور

– کشت مینی تیوبر سیب زمینی از طریق سیستم هواکشت

درست کردن ترکیبات Stock

– آب مقطر

– استوک ماکرو: ml/l200

– استوک آهن (ml/l 100)  EDTA + FeSO4

هرکدام بطور جداگانه حل شود وگرنه رسوب می کند.

– استوک میکرو: ml/l 50

– استوک مس + کبالت: CC 2

– تیامین : CC 20

– NH4NO3 : 5/2 گرم

– میواینوزیتول: 1/0 گرم

– شکر : MS (30 گرم) + B5 (20 گرم)

– افزودن KOH  زیاد کردن pH محیط به منظور رساندن pH به 8/5

قبل از آن  ابتدا pHمتر را کالیبره می‌کنیم: ابتدا از pH 7 استفاده می کنیم بعد الکترود را در pH 4 می گذاریم.

آب مقطر داخل ارلن می ریزیم تا محیط به حجم مورد نظر برسد.

هورمون از قبل به محیط اضافه شده است:

IAA            0.2 mg/L

24D            0.2 mg/L

Kinetin       0.2 mg/L

– فیتاژل قدرت ژلی بیشتری داشته و بعد از تنظیم pH با غلظت gr/L 5/3 اضافه می گردد.

اتوکلاو

اتوکلاو در دو مرحله انجام می شود:

3 دقیقه اول: حل شدن آگار

20 دقیقه دوم: استریل شدن محیط کشت

– استوک آسکوربیک اسید را ابتدا فیلتر استریل می کنیم و بعد از اتوکلاو محلول محیط کشت با غلظت ml/l 100 به آن اضافه می شود.

– آسکوربیک اسید اتوکلاو نمی شود (بعد از اتوکلاو سایر ترکیبات محیط کشت استفاده می شود). اینطور بهتر جواب می دهد شاید حساس باشد ولی در هیچ منبعی نیامده است.

نکات:

– اصولاً محیط B5 برای کشت سوسپانسیون ساخته شده است.

– محیط کشت سوسپانسیون همیشه بصورت مایع است چون سلولهای در حال تقسیم بصورت جدا از هم هستند.

– Cell line همان کالوس است، کالوسی که ماندگاری (قابلیت subculture) داشته باشد  به خاطر پایداری (شرایط رشد یکسان). در بعضی منابع، همانی که در کشت سوسپانسیون تولید می شود را گویند.

– در هیبرید هسته‌ها با هم ترکیب می شود ولی در سیبرید یکی از هسته‌ها از بین می رود.

– درخت سرخدار (Taxus baccata) با نام تجاری Taxol و اسم علمی پاکلی تاکسل Paclitaxel مورد استفاده برای تولید داروی مؤثر ضد سرطان بوده که برای شیمی درمانی مفید است. (قیمت خیلی زیاد: 1گرم تقریباً 6 میلیون تومان)

برگهای سرخدار برای دام سمی است، به همین علت جنگلهای سرخدار ایران در حال تخریب می‌باشد.


محیط کشت MS 

شماره محلول مادری ترکیبات غلظت اصلی و نهایی (mg/l) ضریب غلظت محلول مادری غلظت محلول مادری (mg/l) حجم محلول (ml) MS کاملTake/l
mg G
Stock 1Macronutrients CaCl2.2H2O 440 5 2200 2.2 1000 200 ml
MgSo4.7H2O 370 1850 1.85
KH2Po4 170 850 0.85
Stock 2Iron Na2-EDTA 37.25 5 186.25 0.186 500 100 ml
FeSo4.7H2O 27.85 139.25 0.139
Stock 3Micronutrients MnSo4.4H2O 22.3 10 223 0.223 500 50 ml
ZnSo4.7H2O 8.6 86 0.086
H3Bo3 6.2 62 0.062
KI 0.83 8.3 0.0083
Na2Mo4.2 H2O 0.25 2.5 0.0025
Stock 4Micronutrients CuSo4.5H2O 0.25 100 2.5 0.0025 200 2 ml
CoCl2.6H2O 0.25 2.5 0.0025
Vitamins Glycine 2 10 20 0.02 200 20 ml
Nicotinic acid 0.5 5 0.02
Pyridoxine-HCL 0.5 5 0.005
Thiamine HCL 0.1 1 0.001
NH4NO3 1650 افزودن مستقیم 1.65 g
KNO3 1900 افزودن مستقیم 1.9 g
Myo-inositol 100 افزودن مستقیم 0.1 g
Sucrose: 30 gPhytagel: 2 gAgar-Agar: 4gpH: 5.7

 

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

1. در صورت خريد چندين جزوه بصورت يكجا، مي توانيد به سايت فروشگاهي اگريسافت مراجعه فرماييد:
agrifile.ir

2. سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

تازه هاي اگريسافت

> فروشگاه كتاب

> ترجمه تخصصی مقالات فارسی به انگلیسی

> مشاوره در زمينه مقالات ISI :
ـ استخراج مقاله از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و طرح های پژوهشی؛
ـ ویرایش علمی مقالات متقاضیان قبل از ارسال به مجلات؛
ـ انتخاب مجلات ISI متناسب با کیفیت مقالات و همچنین زمان متقاضیان؛
ـ تشخیص اعتبار مجلات ISI ؛
ـ اطلاع رسانی در مورد مجلات خارج شده از لیست ISI ؛
ـ ارسال مقالات و پیگیری اخذ اصلاحات داوران؛
ـ انجام اصلاحات داوران و ادیتور مجلات تا زمان اخذ پذیرش نهایی و همچنين آناليز ديتا ؛
ـ اطلاع رسانی به موقع در مورد لیست سیاه وزارت علوم و دانشگاه ها.

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD