اردیبهشت
۲۴
۱۳۹۴

منابع استفاده شده در فرهنگ واژگان بریدیک

منابع:

 1. اصلاح گیاهان با استفاده از کشت درون شیشه ای، پژمان آزادی و هدایت باقری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ویراستار: دکتر احمد مجد، 1382.
 2. اصلاح گیاهان زراعی، ویرایش چهارم، جان میلتون پولمن، دیوید آلن اسلیپر، ترجمه: احمد ارزانی، نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، چاپ دوم، 1380.
 3. اصلاح نباتات تکمیلی، ج2، بیوتکنولوژی گیاهی. سیروس عبدمیشانی و علی‌اکبر شاه نجات بوشهری، 1377.
 4. اصلاح نباتات، بهمن یزدی صمدی، سیروس عبد میشانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ چهارم، 1370.
 5. اصول اصلاح نباتات، محمد فارسی و عبدالرضا باقری، جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ ششم، 1386.
 6. اصول بیوتکنولوژی گیاهی، اچ.اس. چاولا، ترجمه : محمد فارسی، جعفر ذوالعلی، دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ سوم، 1387.
 7. اصول و روش تولید بذر پیش‌پایه سیب زمینی، رسول اصغری، مجتبی فتحی، جهاد دانشگاهی اردبیل، 1389.
 8. اصول و عملیات کشاورزی در مناطق خشک، ترجمه: عوض کوچکی و افشین سلطانی، وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، 1377.
 9. اصول و مبانی زراعت، نگارش دوم، محمدرضا خواجه پور، نشر جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان، چاپ سوم، 1379.
 10. بیوتکنولوژی گیاهی، عبدالرضا باقری، نسرین مشتاقی، احمد شریفی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1386.
 11. تراکتورها و ماشین‌های کشاورزی، جلد1و2، داود منصوری راد، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، چاپ سوم، 1377.
 12. جزوه اصلاح نباتات، سیدسعید موسوی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
 13. جزوه درسی اکولوژی گیاهان زراعی، محمدرضا چائی‌چی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، 1392.
 14. جزوه گیاهشناسی عمومی، ناهید حریری، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان.
 15. راهنمای جامع کشت بافت گیاهی، محمود اثنی عشری، محمدرضا زکایی خسروشاهی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 1388.
 16. راهنمای کشت بافت گیاهان، خسرو پیری و فرهاد نظریان فیروزآبادی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 1380.
 17. ژنتیک کمی (به زبان ساده)، سیداحمد سادات نوری، مهدی فاضل نجف آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
 18. غلات سردسیری، بهنیا، محمدرضا، 1376، چ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
 19. فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی، ج1: زراعت و اصلاح نباتات، بهمن یزدی صمدی و همکاران، 1388.
 20. فرهنگ واژگان کشت بافت گیاهی، دانیل جی دانلی، ویلیام‌ای ویداور، مترجمین: آقا فخر میرلوحی و مجتبی خیام نکوئی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، 1383.
 21. کشاورزی ملکولی، سعید کدخدایی، سمانه اشرفی، مینا الهی، غلامرضا صالحی جوزانی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، 1389.
 22. کشت بافت گیاهی، تکنیک‌ها و آزمایش‌ها، هدایت باقری، پژمان آزادی، جهاد دانشگاهی مشهد، 1381.
 23. کشت بافت و سلول گیاهی، بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی، منصور امیدی، انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
 24. کشت سلول و بافت گیاهی، علی‌اکبر احسان پور و فریبا معینی، جهاد دانشگاهی مشهد، 1382.
 25. مالچ (خاکپوش) و کاربرد آن در کشاورزی، رضا فریدی، کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی ـ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ـ دانشگاه شیراز، 1383.
 26. مدیریت علف‌های هرز، جعفر اصغری، دانشگاه گیلان.
 27. مقدمه‌ای بر کلون سازی ژن‌ها و آنالیز DNA ، براون، ویرایش 2010، مجتبی طباطبایی یزدی، غلامرضا زرینی، ضرغامی سپهری زاده، عبدا… قاسمیان و آرمان همت، خانه زیست شناسی، 1390.
 28. مقدمه‌ای بر همسانه سازی ژنها، تی.ای.براون، ترجمه: پریچهره احمدیان تهرانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
 29. مهندسی ژنتیک گیاهی و نشانگرهای انتخابی، حسن رهنما، رضا معالی امیری، غلامرضا صالحی جوزانی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، 1390.
 30. مهندسی ژنتیک و کاربردهای آن، پی.جوشی، ترجمه: علی اصغر اسلمی‌نژاد و علی سامعی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385.
 31. نشانگرهای ملکولی، محمدرضا نقوی، بهزاد قره‌یاضی، قاسم حسینی سالکده، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1386.
 32. نشریه ترویجی: آشنایی با فنون گندم‌کاری، وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یوسف یزدیان و حسین فراهانی، 1392.
 33. Dictionary of PLANT BREEDING, Rolf H.J. Schlegel, Second Edition, 2010.
 34. Guide to Biotechnology, Biotechnology Industry Organization (BIO), 2007.
 35. Huw D. Jones and Peter R. Shewry ., “Transgenic Wheat, Barley and Oats, Production and Characterization Protocols”, 2009.
 36. Leandro Peña., 2005, Transgenic Plants Methods and Protocols, 19: 296-297.
 37. Pharmaceutical biotechnology: fundamentals and applications, Daan J. A. Crommelin, Robert D. Sindelar, Bernd Meibohm, Third Edition, New York , 2008.
 38. Seed Testing, S. G. Elias, L. O. Copeland, M. B. McDonald, R. Z. Baalbaki, Michigan State University Press 2012.

درباره نویسنده: مهدي مشگين

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD