اسفند
۲۸
۱۳۹۲

مدیریت علف‌های هرز ـ دکتر جعفر اصغری (دانشگاه گیلان)

مدیریت علف‌های هرز ـ دکتر جعفر اصغری (دانشگاه گیلان)

یکی از منابع اصلی برای آزمون کارشناسی ارشد «شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز» و…

ویژگیها:

  • حجم فایل: 12 مگابایت
  •  نوع فایل:  pdf
  • کیفیت: صفحه آرایی عالی (تایپ شده)
  • تعداد صفحه: 224
  • همراه با فهرست عناوین، تصاویر و جداول
  • کد محصول: 0019

تعدادی از صفحات جزوه DN1

قیمت : 5000 (پنج هزار تومان)
برای خرید فایل روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

پس از خرید فایل برای دریافت رمز در قسمت نظرات درخواست رمز نمایید تا برایتان ایمیل شود و یا پیامک نمایید تا در صورت امکان همان لحظه توسط پیامک ارسال گردد.  143|7575|0910

فقط کد محصول را پیامک نمایید. نمونه پیامک ارسال شده: 0019

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

فهرست:

فصل اول: اصول عملیات کنترل علفهای‏هرز

مقدمه

تعاریف مربوط به علف هرز (WEED)، آفتکش (PESTICIDE) و علفکش (HERBICIDE)

خسارتهای علفهای‏هرز

اُفت بازدهی گیاهی و دامی

کاهش ارزش زمین

افزایش هزینه‏‏های کنترل آفات و بیماری‏‏های گیاهی

کاهش کیفیت محصولات

افزایش مشکلات آبیاری

کاهش توانمندی‏‏های انسان و رکود فرهنگی جامعه

مخارج کنترل علفهای‏هرز

پیشگیری، کنترل و ریشه‏کنی علفهای‏هرز

پیشگیری

کنترل

ریشه‏کنی

دوره بحرانی کنترل علفهای هرز چیست ؟

مقدمه

تعـریـف:

آیا دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در تمام گیاهان زراعی قابل استفاده است ؟

1 – گیاه زراعی:

2- نوع علف هرز:

3- شرایـط مزرعـه:

دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در محصولات زراعی مختلف

آیا دوره بحرانی کنترل علفهای هرز با زمان توصیه شده مبارزه شیمیایی منطبق است ؟

منابع مورد استفاده:

طبقه‏بندی علفهای‏هرز

علفهای‏هرز یکساله‏ها

علفهای‏هرز یکساله بهاره

علفهای‏هرز یکساله پاییزه

علفهای‏هرز دوساله‏

علفهای‏هرز چند ساله

علفهای‏هرز چند ساله ‏ساده

علفهای‏هرز چند ساله خزنده

فصل دوم: زیست‏شناسی (BIOLOGY) و بوم‏شناسی (ECOLOGY) علفهای‏هرز

عوامل محیطی

اقلیم

جغرافیای طبیعی

جنبه‏های حیاتی

رقابت(Competition)

دگرآسیبی (Allelopathy)

تولید مثل و تکثیر علفهای‏هرز

پراکنش بذر

بذر گیاهان زراعی، خوراک دام و پرندگان، علوفه و کاه و کلش

باد

آب

حیوانات

ماشین‏آلات کشاورزی

بذر علفهای‏ هرز جدا شده

تعداد بذرهای علفهای‏ هرز و دوام آنها

الف- تعداد بذر در خاک

ب- تعداد بذر تولید شده گیاهان

ج- سن بذر و قوه نامیه آن

جوانه‏زنی و رکود (خواب) فیزیولوژیکی بذرها

حرارت

رطوبت

اکسیژن

نور

نفوذناپذیری پوسته بذر به آب و اکسیژن

مقاومت مکانیکی پوسته بذر

جنین‏های نارس

پس‏رسی

جوانه‏زنی متأثر از بعضی شرایط

آتش‏سوزی

قطع گل‏آذین (در مرحله رسیدن)

انبار کردن بذر در سیلو

قرار گرفتن بذر علفهای‏ هرز در پهِن حیوانات

پراکنش علف‏هرز به کمک اندامهای رویشی تکثیرپذیر

فصل سوم : اصول مدیریت علفهای‏ هرز

سطح‏های مدیریت علفهای‏ هرز

پیش‏گیری

کنترل

ریشه‏کن

مدیریت علفهای‏ هرز

عملیات مکانیکی

خاکورزی (کولتیواسیون) گیاهان ردیفی

علفکنی دستی

علف‏بری

مالچ‏ها

سوزاندن

غرقاب‏

عملیات زراعی

انتخاب گیاه

تناوب زراعی

واریته‏های گیاهان زراعی

تاریخ کِشت

جمعیت گیاه و فاصله کشت

کوددهی و آبیاری

کنترل بیولوژیکی

معیار انتخاب عامل‏ کنترل بیولوژیکی

عوامل کنترل بیولوژیکی علفهای‏ هرز

کنترل شیمیایی علفهای‏ هرز

گروه‏بندی علف‏کش‏ها

پذیرش عمومی علف‏کش‏ها

زمان مصرف علف‏کش‏ها

سطح کاربردها

ایجاد یک برنامه مدیریتی علفهای‏ هرز

تدوین یک برنامه کاری

انتخاب گیاه زراعی

فصل چهار: ثبت علفکشها و اثرات محیطی آنها

انواع دیگر ثبت سموم نباتی

ثبت سم برای استفاده آزمایشی

اطلاعات لازم برای ثبت سموم

سم‏شناسی

اصطلاحات سم‏شناسی

برچسب

محصولات دارای تولید حداقل

اثرات زیست محیطی

بهداشت انسان

آفت‏کش‏ها در آبهای طبیعی

آب سطحی

آب زیرزمینی

سایر رویشگاه‏های گیاهی

حیات وحش

فصل پنج: علفکشها و گیاه

جذب (ABSORPTION)

جذب برگی

جذب ریشهای

جذب قسمتهای هوایی

جذب ساقه‏ای

جابجایی علفکشها

جابجایی سیمپلاستیک

جابجایی اپوپلاستیک

تلاقی بین انتقال سیمپلاستیک و اپوپلاستیک

سرانجام مولکولی (MOLECULAR FATE)

سوخت و ساز گیاهی

رشد گیاه و شکل ساختمانی آن

سموم انتخابی

نقش گیاه

سن گیاه

سرعت رشد

شکل ظاهری گیاه

سیستمهای ریشه

خصوصیتهای برگها

جایگاه نقاط رشد

فیزیولوژی

فرآیندهای بیولوژیکی

جذب سطحی عومی

چسبندگی

ثبات غشایی

فرایندهای بیوشیمیایی

غیر فعال سازی علفکش

فعال سازی علفکش

وراثت

ویژگی علفکش (در عملکرد انتخابی)

ساختمان مولکولی

غلظت

فرمولاسیون

ترکیبات شیمیایی

چگونگی استفاده از علفکش

سمپاش حفاظ‏دار (shielded sprays)

نقش محیط زیست

فصل شش: علفکشها و خاک

دوام علفکش در خاک

فرایندهای تجزیه‏ای

تجزیه میکروبی

تجزیه به‏وسیله گیاهان آلی

تجزیه شیمیایی

تجزیه نوری

فرآیندهای انتقال

جذب سطحی کلوئـیدهای خاک

آبشویی (Leaching)

تصعید/ تبخیر (Volatilization)

روان آبی سطحی

خارج سازی (علف‏کش) به‏وسیله گیاهان آلی

تراوش (Exudation)

فصل هفت: علفکشهای خطی، آمیدها و اسیدهای آمینه

علفکشهای خطی

اسیدهای خطی کلردار

TCA

موارد مصرف و نحوه به کارگیری TCA

نفوذ پذیری در خاک

نحوه تاثیر

دالاپون

موارد مصرف و نحوه به کارگیری

مصرف دالاپون در ایران

واکنش در خاک

نحوه عمل و مکانیزم دالاپون

آرسنیک‏های آلی

اسید کاکودیلیک

موارد مصرف و نحوه به کارگیری

MAA

موارد مصرف و نحوه به کارگیریMAA

نحوه عمل و مکانیزم آرسنیک های آلی

آکرولین (Acrolein)

موارد مصرف و نحوه به کارگیری آکرولین

آمیدها

کلرواستامیدها

آلاکلر

موارد مصرف و نحوه به کارگیری آلاکلر

مصرف آلاکلر در ایران

نفوذ پذیری آلاکلر در خاک

دای‏اتالیل

موارد مصرف دای اتالیل

نفوذ پذیری در خاک

متولاکلر

موارد مصرف و نحوه به کارگیری

نفوذ پذیری در خاک

پروپاکلر

موارد استفاده و نحوه به کارگیری پروپاکلر

نفوذ پذیری پروپاکلر در خاک

نحوه اثر کلرواستامیدها

سایر علفکشهای آمیدی خاکپاش

نپتالام (Naptalam)

موارد استفاده

تاثیر در خاک

نحوه عملکرد و مکانیزم عمل نپتالام

آمیدهای شاخ و برگ‏پاش

پروپانیل

موارد استفاده و نحوه به کارگیری

مصرف پروپانیل در ایران

نفوذ در خاک

نحوه اثر

علفکشهای اسید آمینه

گلایفوسیت (Glyphosate)

موارد مصرف و نحوه به کارگیری گلایفوسیت

مصرف گلایفوسیت در ایران

واکنش در خاک

نحوه عمل و مکانیزم گلایفوسیت

سولفوسیت (Sulfosate)

گلوفوسینات  (Glufosinate)

مصرف گلوفوسینات در ایران

فصل هشت: اریلاکسی فنوکسی‏ها، اسید بنزویک‏ها و بای پیرادیلیوم‏ها

اریلاکسی فنوکسی‏ها

هالوکسیفوپ متیل (Haloxyfop-methyl)

نحوه بکارگیری و موارد مصر‏ف

مصرف هالوکسیفوپ در ایران

دیکلوفوپ متیل در ایران

واکنش هالوکسیفوپ‏متیل در خاک

نحوه و مکانیزم عمل هالوکسیفوپ متیل

علفکشهای اسید بنزویک

کلرامبن

موارد مصرف

نفوذ در خاک

موارد مصرف و نحوه بکارگیری

دایکامبا

موارد مصرف و نحوه بکارگیری

نفوذ در خاک

نحوه عمل دایکامبا

بای پیرادیلیومها

دیکوآت (Diquat)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری دیکوآت

پاراکوآت

موارد مصرف ونحوه بکارگیری پاراکوآت

مصرف پاراکوآت در ایران

واکنش دیکوآت و پاراکوآت در خاک

نحوه عمل و مکانیزم علفکشهای بای‏پارادیلیوم

دیفنزکوآت متیل سولفات (Difenzquat methyl solfate)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری دیفنزکوآت

موارد مصرف دیفنزکوآت در ایران

واکنش در خاک

نحوه عمل و مکانیزم دیفنزکوآت

فصل نهم: کارباماتها، کارباموتیوآت‏ها و سیکلوهگزندیون‏ها

کارباماتها

پروفام (Propham)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری پروفام

واکنش پروفام در خاک

نحوه عمل و مکانیزم پروفام

دِسمِدیفام و فِنمِدیفام (Desmedipham & Phenmedipham)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری دِسمِدیفام و فِنمِدیفام

موارد مصرف دسمدیفام و فنمدیفام در ایران

واکنش دِسمِدیفام و فِنمِدیفام در خاک

نحوه عمل و مکانیزم دِ‏سمِدیفام و فِنمِدیفام

کارباموتیوآت‏ها

EPTC

موارد مصرف ونحوه بکارگیری

موارد مصرف EPTC (ارادیکان) در ایران

واکنش علفکشهای کارباموتیوآت در خاک

نحوه عمل و مکانیزم علفکشهای کارباموتیوآت

سیکلوهگزندیون‏ها

ستوکسیدیم (Sethoxydim)

موارد مصرف و نحوه بکارگیری

مصرف ستوکسیدیم در ایران

واکنش ستوکسیدیم در خاک

نحوه اثر و مکانیزم علفکشهای سیکلوهگزندیونها

فصل دهم : دی‏نیتروانیلین‏ها، امیدازولینون‏ها

دی‏نیتروانیلین‏ها

تریفلورالین (Trifloralin)

موارد مصرف و نحوه بکارگیری

مصرف تریفلورالین در ایران

اتالفلورالین

موارد مصرف و نحوه به کارگیری

نحوه مصرف در ایران

پندیمتالین

موارد استفاده

مصرف در ایران

واکنش دی‏نیتروانیلین ها در خاک

نحوه عمل و مکانیزم دینیتروانیلین‏ها

امیدازولینون‏ها

ایمازتاپیر (Imazethapyr)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری ایمازتاپیر

ایمازامتابنز

موارد مصرف ونحوه بکارگیری ایمازامتابنز

مصرف ایمازامتابنز در ایران

واکنش امیدازولینونها در خاک

نحوه عمل و مکانیزم امیدازولینونها

فصل یازده: نیتریل‏ها، اسید فنوکسی‏ها و پیرادازینون‏ها

نیتریل‏ها

دیکلوبنیل (Dichlobenil)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری دیکلوبنیل

واکنش دیکلوبنیل در خاک

نحوه عمل و مکانیزم دیکلوبنیل

بروموکسنیل

موارد استفاده

نحوه عمل بروموکسینیل

مصرف در ایران

بروموکسینیل در خاک

اسید فنوکسی‏ها

2,4-D

اشکال متنوع 2,4-D

استرهای مبدل

نمکهای معدنی 2,4-D

موارد مصرف و نحوه بکارگیری

مصرف 2,4-D در ایران

نفوذ در خاک

موارد مصرف و نحوه بکارگیری

MCPA

موارد مصرف و نحوه بکارگیری

2,4-DB

موارد مصرف و نحوه بکارگیری

MCPB

نحوه استفاده

دیکلرپروپ

نحوه استفاده

دیکلرپروپ در ایران

مکوپروپ

نحوه استفاده

پیرادازینون‏ها

پیرازون (Pyrazon)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری پیرازون

مصرف پیرازون (کلریدازون) در ایران

واکنش پیرازون در خاک

نحوه عمل و مکانیزم علفکشی پیرادازینون‏ها

فصل دوازده: پیریدینها، سولفانیل اوره‏ها وتریازین‏ها

پیریدینها

پیکلورام

موارد مصرف و نحوه بکارگیری

مصرف پیکلورام در ایران

نفوذ در خاک

موارد مصرف و نحوه بکارگیری

کلوپیرالید

موارد مصرف و نحوه بکارگیری

نفوذ در خاک

تریکلوپیر

موارد مصرف و نحوه بکارگیری

نفوذ در خاک

سولفانیل اوره

مِتسولفورن‏متیل (Metsulfuron methyl)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری

سولفومتیورن‏متیل (Sufometuron methyl)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری

واکنش علفکشهای سولفانیل اوره در خاک

نحوه عمل و مکانیزم علفکشی سولفانیل اوره‏ها

تریازین‏ها

آترازین (Atrazine)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری آترازین

مصرف آترازین در ایران

آمترین Ametryn

موارد مصرف ونحوه بکارگیری آمترین

پرومتون

موارد مصرف ونحوه بکارگیری

واکنش تریازینها در خاک

نحوه عمل و مکانیزم علفکشی تریازینها

فصل سیزده: مشتقات اوره، اوراسیلها، روغن های نفتی و سایر علفکشهای آلی

مشتقات اوره

دیورون (Diuron)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری دیورون

مصرف دیورون در ایران

تبوتیورون (Tebuthiuron)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری تبوتیورون

واکنش علفکشهای مشتقات اوره در خاک

نحوه عمل و مکانیزم علفکشی مشتقات اوره

اوراسیلها

بروماسیل (Bromacil)

موارد مصرف ونحوه بکارگیری بروماسیل

واکنش اوراسیلها در خاک

نحوه عمل و مکانیزم علفکشی اوراسیلها

بنتازان

موارد مصرف و نحوه به کارگیری بنتازان

مصرف بنتازان در ایران

واکنش در خاک

نحوه عمل و مکانیزم بنتازان

اگزادیازون

تاثیر خاک بر کارایی اگزادیازون

نحوه اثر

مصرف در ایران

روغنهای نفتی

موارد مصرف ونحوه بکارگیری روغن های نفتی

نحوه عمل و مکانیزم علفکشی روغنهای نفتی


لیست جزوات موجود در سایت

۲ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

  • درخواست رمز

  • درخواست رمز

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD