اردیبهشت
۱۶
۱۳۹۴

خبرهای بیوتکنولوژی (May 6, 2015)

Crop Biotech Update (May 6, 2015)


محققان سویای با میزان پایین آلرژی زایی ایجاد کردند

محققان دانشگاه آریزونا (Monica Schmidt & Eliot Herman) و دانشگاه ایلینویز (Theodore Hymowitz) ، سویای جدید ایجاد کرده اند که  میزان سه پروتئین کلیدی مسئول اثرات آلرژی زایی و ضد تغذیه ای در آن بطور معنی داری کاهش یافته است. هرمن و همکاران در سازمان کشاورزی امریکا در سال 2003 پروتئین P34 را شناسایی کرده است که عامل کلیدی در آلرژی زایی سویا محسوب می شود.

این گروه تحقیقاتی 16000 واریته مختلف سویا را غربال کردند و آنها دریافتند که اکثر آنها بطور کامل فاقد عامل آلرژی زای P34 هستند. این گروه با دو واریته ای که قبلا توسط Hymowithz شناسایی شده بود توده ای با میزان ناچیز P34 گردآوری کردند که این دو واریته فاقد آگلوتینین سویا و مهارکننده های تریپسین هستند. این دو پروتئین، مسئول اثرات ضد تغذیه ای سویا در دام و انسان می‌باشند.

پس از نزدیک به یک دهه، این گروه تحقیقاتی رقمی از سویا تولید کردند که فاقد مقدار قابل توجهی از P34 و پروتئین مهارکننده تریپسین و همچنین کاملاً فاقد آگلوتینین سویا است. آنها این رقم جدید را “Triple Null” نامیدند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این تحقیق، به قسمت مقالات جدید در وبسایت دانشگاه آریزونا مراجعه نمایید.

منبع: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/


فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD