اردیبهشت
۱۴
۱۳۹۴

عملیات درس سیتوژنتیک (۱): نمونه برداری، رنگ آمیزی و تهیه نمونه های میکروسکوپی دائمی

نمونه برداری، رنگ آمیزی و تهیه نمونه های میکروسکوپی دائمی

(نوک ریشه و کالوس های سوماتیکی جنینی (2n) و کالوس های هاپلوئید (n) )

 1. ضد عفونی بذور (گندم)

در محلول 10 درصد (v/v) هیپوکلریت سدیم (وایتکس) + چند قطره Tween20 به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق. بخاطر سمیت کمتر، این روش ضد عفونی مرسوم‌تر است و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

در محلول 1/0 درصد (w/v) HgCl2 + چند قطره Tween20 به مدت 8 دقیقه در دمای اتاق. این ماده سمی است و از تنفس آن و تماس با پوست باید پرهیز شود. عمل ضد عفونی بذر با این ماده بایستی در زیر هود نگاتیو و با استفاده از دستکش، عینک ایمنی و ماسک انجام پذیرد.

 1. آبکشی بذور با آب مقطر (Rinsing of seeds with dH2O)

عمل آبکشی بذور 3 بار و هر بال به مدت 5 دقیقه در دمای اتاق انجام می گیرد. برای ضد عفونی و یا شستشوی بذور بهتر است که عملیات با استفاده از شیکر (shaker) انجام پذیرد.

ادامه مطلبPDF_ICON

 


مراحل کار:

 1. ضد عفونی بذور (گندم)
 2. آبکشی بذور با آب مقطر (Rinsing of seeds with dH2O)
 3. شرایط رشد بذور (Seed growth conditions)
 4. القاء پیش تیمار سرمایی (Induction of cold pretreatment)
 5. القاء پیش تیمار شیمیایی (Induction of chemical pretreatment)
 6. عمل تثبیت (Fixation)
 7. آبکشی با آب مقطر (Rinsing with dH2O)
 8. هیدرولیز مواد ژنتیکی برای رنگ آمیزی (Hydrolysis of genetic materials)
 9. قطع سریع عملیات هیدرولیز مواد ژنتیکی و آبکشی با آب مقطر
 10. رنگ آمیزی مواد ژنتیکی (Staining of genetic materials)
 11. عملیات له کردن نمونه های مریستم ریشه (Squashing of root meristems)
 12. برداشتن لامل (Removing of coverslip)
 13. آبگیری و شفافیت نمونه‌های میکروسکوپی (Dehydration and clearance of slides)
 14. عملیات Mounting

 

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

1. در صورت خريد چندين جزوه بصورت يكجا، مي توانيد به سايت فروشگاهي اگريسافت مراجعه فرماييد:
agrifile.ir

2. سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

تازه هاي اگريسافت

> فروشگاه كتاب

> ترجمه تخصصی مقالات فارسی به انگلیسی

> مشاوره در زمينه مقالات ISI :
ـ استخراج مقاله از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و طرح های پژوهشی؛
ـ ویرایش علمی مقالات متقاضیان قبل از ارسال به مجلات؛
ـ انتخاب مجلات ISI متناسب با کیفیت مقالات و همچنین زمان متقاضیان؛
ـ تشخیص اعتبار مجلات ISI ؛
ـ اطلاع رسانی در مورد مجلات خارج شده از لیست ISI ؛
ـ ارسال مقالات و پیگیری اخذ اصلاحات داوران؛
ـ انجام اصلاحات داوران و ادیتور مجلات تا زمان اخذ پذیرش نهایی و همچنين آناليز ديتا ؛
ـ اطلاع رسانی به موقع در مورد لیست سیاه وزارت علوم و دانشگاه ها.

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD