خرداد
۲۵
۱۳۹۵

دانلود فیزیولوژی درختان میوه ـ دکتر راحمی (دانشگاه شیراز)

دانلود فیزیولوژی درختان میوه ـ دکتر راحمی (دانشگاه شیراز)

ویژگیها:

 • همراه با فهرست عناوین و تصاویر مربوطه
 • دارای نمایه اصطلاحات
 • کیفیت: عالی (تایپ شده)

مشخصات محصول:

 •  نوع فایل:  pdf
 • حجم فایل: 16 مگابایت
 • تعداد صفحه: 145
 • کد محصول: 0058
 • قیمت : 40000 (چهل هزار تومان)

دانلود رایگان قسمتی از جزوه DN1

برای خرید فایل، ابتدا در کادر ذیل ایمیل خود را وارد نموده، سپس روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

پس از خرید فایل برای دریافت رمز در قسمت نظرات درخواست رمز نمایید تا برایتان ایمیل شود و یا پیامک نمایید تا در صورت امکان همان لحظه بصورت پیامک ارسال گردد.    143|7575|0910

فقط کد محصول را پیامک نمایید. نمونه پیامک ارسال شده: 0058

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 • برخی نکات کنکوری آزمون دکتری که در این جزوه آمده است:

(با تشکر از خانم صادقی بابت ارسال آن)

ـ هرچه بالاتر از سطح زمین روی پایه پاکوتاه پیوند بزنیم درخت پاکوتاه‌تر می‌شود (دکتری 92). (صفحه 37 جزوه)

ـ در داخل تاج، معمولاً هر چه سایه اندازی بیشتر باشد، تشکیل گل خیلی کمتر است. (صفحه 79 جزوه)

ـ گرمای طولانی بدون دیدن سرمای (کافی) باعث می‌شود vegetative bud break صورت بگیرد، اما مجدداً وارد secondary dormancy می‌شود. (صفحه 137 جزوه)


فهرست:

جلسه 1 – 10/11/88

منشأ مریستم:

جلسه 2 – 17/11/88

branch orientation

تکثیر با قلمه یا رویشی vegetative

اندازه ریشه Root size

جلسه 3 – 19/11/88

the seasonal periodicity of root growth

 1. variation among specious
 2. effect of pruning and the vigor of shoot
 3. effect of cropping
 4. other factors

– leaf defoliation

– Nitrogen

توزیع ریشه درختان میوه

سیب Apple

گلابی Pear

هسته دارها Prunus

اثر محیط و عوامل مدیریتی بر ریشه ریشه

 1. آبیاری
 2. مدیریت خاک

هرس ریشه pruning of roots

دو تئوری در هرس ریشه:

جلسه 4 ـ 1/12/88

محدودیت ریشه root restriction

کاشت نزدیک به هم یا متراکم (close planting)

Clay soil

کود حیوانی fertilizer

روش‌های فیزیولوژیکی کنترل رشد رویشی

خصوصیات درختان با کشت متراکم

روش‌های کنترل رشد

کنترل فیزیولوژیکی از طریق ژنتیک

تکنیک‌های باغبانی برای کنترل رشد رویشی

جلسه 5 ـ 2/12/88

هرس ریشه root pruning

تنظیم رشد گیاه (plant growth regulator)

ترکیبات جلوگیری از رشد میانگره:

فاکتورهای تعیین اندازه درختان میوه

کنترل ژنتیکی اندازه درخت

میانگره‌های کوتاه (short inter node)

خصوصیات میانگره‌های کوتاه

زاویه باز شاخه (wide angle branching)

جلسه 6 ـ 3/12/88

basitonic tree type

سیب

هلو Peach

فاکتورهای باغبانی کنترل اندازه درخت

 1. پایه root stock
 2. میانه پایه inter stock
 3. پیوند پوست

جلسه 7 ـ 8/12/88

modifing branch angles as a means of vigor control

اثر عملکرد بر اندازه درخت

اثر تنش آب بر اندازه درخت

الف. مکانیسم اول: از نظر فنولوژی که به آن تکوین یا پدیده شناسی می گویند.

ب. مرحله دوم واکنش ویژه یک عضو یا یک بافت نسبت به کاهش پتانسیل آب در آوند چوبی

اثر تراکم کشت بر اندازه درخت

نقش GA در کنترل اندازه درخت

تغییرات فیزیولوژیکی پس از استفاده از پاکلوبوترازول

جلسه 8 ـ 10/12/88

پاکوتاهی Dwarfing

عمل اکسین در ریشه

حمایت از فرضیه پاکوتاهی (supporting evidence)

آزمایش اول: bark grafting

آزمایش دوم:

نتیجه گیری کلی:

آزمایش کشت بافت tissue culture

اثر پایه روی پیوندک

اثرات پیوندک روی پایه

رابطه هورمونی پیوندک و پایه

اثرات endogenous factor‌ها روی رابطه پایه و پیوندک

الف. اکسین Auxin

ب. سیتوکینین CK

ج. جیبرلیک اسید (GA)

د. اسید آبسزیک (ABA)

ه‍. عناصر غذایی

و. فنولها

نونهالی

تغییر از مرحله نونهالی به مرحله بلوغ

خاردار بودن (thorniness)

فیلوتاکسی (phyllotoxy)

توانایی ریشه دهی (Rooting ability)

اهمیت تغییر فاز از نونهالی به بلوغ

جلسه 9 ـ 17/12/88

تئوریهای نونهالی

 1. ژنتیکی (Genetic)
 2. نظریه تغذیه ای (nutritional theary)
 3. تقسیم کاهشی یا میوز (Reduction division)
 4. embryo sac experience
 5. pora mutation theory

جلسه 10 ـ 22/12/88

 1. نظریه هورمونی (Hormonal theory)

عوامل موثر در کاهش دوره نونهالی

تعداد سیکلهای رشد Number of Growth cycle

فاکتورهای محیطی Enviroumental factors

پیوند Grafting

پایه (Rootstock)

روشهای تهیه بافت نونهال از بافت بالغ

ازدیاد درون شیشه (invitro propagation)

روشهای کاهش دوره نونهالی

 1. فتوپریود طولانی long photoperiod
 2. شکستن دورمانسی (رکود)
 3. پیوند نهالهای بذری روی پایه های همگروه (نهالهای کلون)
 4. تیمارهای خاص
 5. اثر ترکیبات و مواد شیمیایی

جلسه 11 ـ 16/1/89

گلدهی Flowering

مراحل نمو جوانه گل

 1. القا
 2. آغازش (Initiation)
 3. تمایز (Differentiation)
 4. بلوغ (Maturation)
 5. گل شکفتگی (Anthesis)

جلسه 12 ـ 17/1/89

عوامل مؤثر در تشکیل جوانه گل

Endogenous factor

 1. Juvenility
 2. C/N ratio

جلسه 13 ـ 23/1/89

 1. اثر برگ بر روی تولید جوانه گل
 2. Tree Vigor
 3. Appical Dominance
 4. Crop lood

دو تئوری در مورد تولید و اثر crop روی گلدهی

 1. Metabolites Theary:
 2. Hormonal Theary:

اثر هورمونها بر گلدهی (هورمونهای بذر زاد)

جلسه 14 ـ 28/1/89

عوامل بیرونی موثر در گلدهی درختان میوه

1-Photoperiod:

2-Light Intensity

3-Temperature

جلسه 15 ـ 30/1/89

5-Browk Regulators

6-Growth inhibitores

7-Water Stress

جلسه 16 ـ 4/2/89

8- Effects Mineral Nutririons

جلسه 17 ـ 7/2/89

Fruit type

 1. I) berry:
 2. II) Semidry:

III) Agrigattied

 1. IV) Multiple

جلسه 16 ـ 4/2/89

 1. I) Environmental Factors
 2. Frost
 3. Temperature

3) Rain Fall

4) Wind

5) Light

 1. Pollination

a- Wind Pollination

 1. Insect Pollination
 2. hand polination

D- Cleistogamy (غنچه زایی)

عوامل محدود کننده گرده افشانی

1) flower structure

2) Pollen Source

منبع دانه گرده یا Pollinizer

3) Pollinizer Placement

 1. شهد علفهای هرز در کف باغ

جلسه 17 ـ 11/2/89

Cultural Control of fruit set:

 1. Nutrition
 2. Fungicide
 3. Training & Pruning
 4. Ringing
 5. Disbudding
 6. Ovule Longevity
 7. Endogenous Hormones

عوامل مؤثر در تشکیل میوه

 1. عوامل ژنتیکی
 2. تاثیر پایه روی تشکیل میوه

تفاوت رقم (cultivar) و نژاد (strain)

 1. سایر عوامل

جلسه 18 ـ 11/2/89

پارتنوکارپی

انواع پارتنوکارپی

 1. Vegetative

نقش هورمونها در تولید میوۀ پارتنوکارپ

Fruit Growth

Type of Growth

منحنی رشد Growth Curve

جلسه 19 ـ 13/2/89

Effect of Seed on Fruit Shape

Growth Substances

1) Auxin

 1. GA3

3) CK

Xenia and Metaxenia

جلسه 20 ـ 14/2/89

4) Ethylen

Fruit Abscision & Thinning Chemicals

محل تشکیل لایه سواگر Abscission layer

مکانیزم ریزش میوه

جلسه 21 ـ 20/2/89

مکانیسم جدا شدن میوه

Abscission Zone:

– تنک میوه Fruit Thinning

جلسه 22 ـ 25/2/89

اثرات تنک

مواد شیمیایی تنک کننده

 1. ترکیبات دی نیترو 4,6 – dinitro – ortho Gresol
 2. NAA (نفتلین استیک اسید) و NAM (نفتالین استامید)
 3. (Sarin) Carbaryl
 4. اتفون
 5. پرومالین + DNOC

طرز عمل تنک کننده های شیمیایی

Temperate specious

Subtropicel zone

جلسه 22 ـ 25/2/89

– low chilling variety (cultivars)

Effect of Rootstock

Chemical treatments:

جلسه 23 ـ 1/3/89

سیکل های تولید محصول (Cropping Cycles)

1) Termination of Growth

 1. Defoliation or Pruning

جلسه 24 ـ 3/3/89

 1. Pruning

4- Flower Initiation

 1. Caltivar:

Bud Dormancy

مقدمه

Para dormancy (Ecto dormancy)

Endo dormancy (Rest) Physiological Do.

Depth of Dormancy:

Phenomenon

جلسه 25 ـ 3/8/89

2-1- Dormancy Induction

جلسه 26 ـ 10/3/89

 1. Climatic Requirement of Dormant Buds:

3-1- Temperature & Light

جلسه 27 ـ 11/3/89

3-2- Climatic requirement of different bud

3-3- Heat Effects

4- The problems of an Incomplete Dormancy Release

 1. Time of bud break
 2. Cross pollination purpose

III. high level of bud break

 1. uniform bud break

4-1- Functionaly of Developing Buds:

5- Other Rlated Phenomenon.

6- Subtropic

6-1- poor bud break syndrome

6-2- Dormancy breaking means

 1. a) Chemical means:

b)

 1. c) branch orientation

فهرست اصطلاحات

۸ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • سلام
  لطفاً رمز جزوه فیزیولوژی درختان میوه دکتر راحمی را برام بفرستید

 • جزوه فیزیولوژی درختان میوه دکتر راحمی کد 0085

 • سلام .عملیات پرداخت انجام دادم ولی فایل جزوه فیزیولوژی درختان میوه دکتر راحمی با کد 0058 دانلود نشد.چه کار کنم تا دانلود بشه

  • سلام
   لطفا با تلگرام پیام بدید تا همونجا براتون فایل را بفرستم

 • سلام
  من عملیات پرداخت را با موفقیت انجام دادم ولی هیچ ایمیلی دریافت نکردم

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا پیگیری شود.
   143- 7575- 0910

 • سلام .عملیات پرداخت انجام دادم و جزوه فیزیولوژی درختان میوه دکتر راحمی با کد 0058 خریداری کردم ولی تا کنون به ایمیل من ارسال نشده است لطفا پیگیری و اقدام فرمایید .

  • سلام
   فرستادم به ایمیلتان

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

آخرین دیدگاه‌ها

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD