اردیبهشت
۱۱
۱۳۹۶

خبرهای بیوتکنولوژی ـ ۶ اردیبهشت ۱۹۹۶ ـ April 26, 2017

✅ خبرهای بیوتکنولوژی ـ 6 اردیبهشت 1996 ـ April 26, 2017

کشف ژن مؤثر بر عملکرد دانه

ژن مؤثر بر عملکرد دانه در گراس هایی که مرتبط با محصولات غذایی هستند توسط محققان مؤسسه ی Enterprise Rent-A-Car وابسته به مرکز علوم گیاهی Donald Danforth کشف شده است برای سوخت های تجدیدپذیر.

در مقاله ی چاپ شده در Nature Plants در 18 آوریل 2017 ، تیمی به رهبری دکتر توماس بروتنل، مدیر مؤسسه ی Enterprise ، و محققان DOE JGI (Energy Joint Genome Institute)  ، غربالگری ژنتیکی شناسایی ژن هایی را انجام دادند که ممکن است نقشی در نمو گلهای خوشه گیاه چسبک (دم روباهی سبز) (Green foxtail) ایفا کنند. چسبک یک گیاه وحشی مرتبط با ارزن دم روباهی (foxtail millet) است، و این گونه Setaria با چندین گراس کاندید بیوانرژی (switchgrass و Miscanthus) خویشاوند است و بعنوان سیستم های مدل در مطالعه گراس هایی به کار می رود که تثبیت فتوسنتزی کربن CO2 را از مسیر ذخیره آب (C4) انجام می دهند.

این گروه تحقیقاتی، چهار موتاسیون را شناسایی کردند که منجر به دسته خوشه های کاهش یافته و غیر یکدست می شود. آنها همچنین ژنی را در چسبک شناسایی کردند که می تواند برآوردی باشد در تنظیم عملکرد دانه، که این موضوع در محصولات تغذیه ای توسعه یافته از قبیل ذرت بسیار مهم می باشد. برای شناسایی موتاسیون محرک، آزمایشگاه بروتنل، 2700 خانواده M2 را غربال کرد و عمیقا اندوخته ای از جهش یافته ها را توالی یابی نمود. آنها اطمینان حاصل کردند که یک ژن همولوگوس در ذرت، نقشی مشابه را بازی می کند.

Setaria viridis, also known as foxtail or bristle grasses, growing in the meadow

برای جزئیات بیشتر، این مقاله را در Danforth Center News and Media page بخوانید.

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD