شهریور
۲۵
۱۳۹۳

خاک شناسی عمومی ـ دکتر لکزیان (دانشگاه فردوسی مشهد)

خاک شناسی عمومی ـ دکتر لکزیان (دانشگاه فردوسی مشهد)

ویژگیها:

 •  نوع فایل:  pdf
 • حجم فایل: 5 مگابایت
 • کیفیت: عالی (تایپ شده)
 • تعداد صفحه: 190
 • همراه با فهرست عناوین، تصاویر، جداول و فرمولهای مربوطه

برای دیدن صفحه مشخصات، فهرست عناوین و تعدادی از صفحات جزوه اینجا DN1 کلیک کنید.

قیمت : 4800 (چهار هزار و هشتصد تومان)

برای خرید فایل، ابتدا در کادر ذیل ایمیل خود را وارد نموده، سپس روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

توجه: خریدار فایل، حق انتشار آن را در سایت‌های دیگر ندارد و کپی و تکثیر آن برای استفاده دیگران نیز ممنوع می باشد.

پس از خرید فایل برای دریافت رمز در قسمت نظرات درخواست رمز نمایید تا برایتان ایمیل شود و یا پیامک نمایید تا در صورت امکان همان لحظه توسط پیامک ارسال گردد.    143|7575|0910

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .


عناوین مباحث:

مقدمه

پیدایش خاک

عوامل تشکیل دهنده خاک

1. مواد مادری

نمونه‌هایی از ماده‌های مادری انتقالی

سنگها (Residual material)  Rocks

2. آب و هوا

3. پستی و بلندی (توپوگرافی)

وضع منطقه نسبت به آبهای زیرزمینی

4. موجودات زنده (عاملهای زیستی)

5. زمان

انسان بعنوان تشکیل دهنده خاک

عوامل خاکساز

هوازدگی (تخریب)

الف. هوازدگی فیزیکی

هوادیدگی فیزیکی physical weathering

1. Freezing7&thawing یخ زدن و ذوب شدن :

2. گرم شدن و سرد شدن Heaying and cooling :

3. مرطوب شدن و خشک شدن wetting

4. عوامل سایشی Grinding action

5. فعالیت موجودات زنده Action of organisms

هوادیدگی شیمیایی Chemical weathering

ب. تخریب شیمیایی

انحلال

– هیدروتاسیون

اکسیداسیون

ج. تخریب بیولوژیکی

اجزاء خاک

بافت خاک

سنگریزه

شن

سیلت

رس

تعیینم بافت خاک از روی نسبت درصد ذرات مختلف

تعریف بافت خاک

تجزیه و تعیین مقدار ذرات خاک

کلاسهای بافت خاک

تعیین کلاس‌های بافت خاک با روش صحرایی

اهمیت بافت خاک

رفتار انواع کلاسهای بافتی خاک

رفتار خاک‌های سبک

رفتار خاکهای میان بافت

رفتار خاکهای رسی

ساختمان خاک

حالت اول

حالت دوم

اندازه و شکل خاکدانه ها

تقسیم بندی خاکدانه بر اساس شکل ظاهری

درجه بندی یا درجه تکامل ساختمان خاک و تقسیمات آن

تشکیل خاکدانه ها

اثرات فیزیکی

اثرات شیمیایی در تشکیل خاکدانه

اثرات بیولوژیکی در تشکیل خاکدانه

ساختمان خاک در گروههای بزرگ خاک

دوام و استقامت خاکدانه

عملیات زراعی و مقاومت خاکدانهای

ساختمان خاک بعنوان یک عامل حاصلخیزی مهم

رابطه بین وزن، خلل و فرج و تهویه خاک

وزن مخصوص ظاهری خاک

وزن یک هکتار از خاک

وزن مخصوص خاک و رابطۀ آن با حجم منافذ

وزن مخصوص حقیقی

اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی خاک

تعیین فضای کلی خاک از طریق آزمایش

پراکنش خلل و فرج در طول پروفیل خاک

تهویه خاک در رابطه آن با رشدگیاه

رنگ خاک

عوامل مؤثر بر رنگ خاک

1. رنگهای تیره

2. رنگهای روشن

3. رنگ سرخ

4. رنگ زرد

تعیین رنگ خاک

اهمیت رنگ خاک

گرمای خاک و رشد گیاهان

درجه حرارت خاک

تعادل حرارتی خاک

گنجایش حرارتی خاک

کنترل درجه حرارت خاک

اثر موقعیت زمین در درجه حرارت خاک

مواد آلی خاک

1. مقدار پراکنش مواد آلی در خاکهای مختلف

2. مقایسه مقدار مواد آلی خاکهای جنگلی با خاکهای چمنی

3. کشت و زرع و اثر آن در مقدار مواد آلی

4. حفظ و نگهداری مواد آلی در خاک

5. امکان نگهداری مقدار زیادی از مواد آلی در خاک

6. مقدار مواد آلی در رابطه با بافت خاک

گرمای ویژه خاک

هوا و تهویۀ خاک

تأثیر تهویه و وضع قرارگیری ذرات خاک در عملکرد نسبی یک سری آزمایش گلدانی

عوامل مؤثر در نفوذپذیری هوا به خاک

الف. بافت و ساختمان خاک

ب. عمق خاک و تهویه

ت. مواد آلی در فعالیتهای بیولوژیکی

ج. فصول مختلف سال و تهویه

ی. مقدار آب

نقش هر یک از اجزای تشکیل دهندۀ هوای خاک

خلل و فرج بین ذرات یا پوروزیتۀ (porosity) خاک

الف. منافذ درشت

ب. منافذ متوسط

ت،‌منافذ ریز

تهویه خاک

هوای خاک (تهویه خاک)

ترکیب هوای خاک

اثرات نامطلوب تهویه ناقص خاک

تهویه خاک و رشد گیاه

تهویه و تأثیر آن در سایر ویژگیهای خاک

ظرفیت تبادل کاتیونی

مسئله

درصد اشباع بازها

درصد اشباع بازی Base sayuration percentaqe (BSP)

پدیده تبادل آنیونها

هدایت الکتریکی عصاره خاک Electivcal Canductivity

روش اندازه گیری EC:

واکنش PH

واکنش خاکها pH

الف. سنگ مادر

ب. آب و هوا

پ. هوموس

ت. CO2

بستگی pH آب با مقدار CO2 محلول

ج. یونهای قابل تبادل

د. عملیات زراعی

pH خاکهای آهکی

سایر عوامل موثر در pH خاک

رابطه بین pH خاک و درصد اشباع بازی هیدروژن

مسئله

تعیین واکنش خاک

تقسیم بندی خاکها از روی واکنش آنها

آهک و ارتباط آن با pH

قدرت تامپونی خاک

اهمیت pH در حاصلخیزی خاک

الف. pH و ساختمان خاک

ب. pH و مواد آلی در خاک

پ. pH و ازت خاک

ت. pH و فسفات خاک

ج. pH و پتاس خاک

د. pH و عناصر کم مصرف

پیدایش و تشکیل رسها

ساختمان عمومی رسها

انواع رسها

الف. گروه کائولینیت

ب. گروه مونت موریلونیت

ج. گروه درمی کولیت

د. گروه ایلیت

و. گروه کلریتها

ه . گروه آلوفانها

هیدروکسیدها و اکسیدهای Fe, Mn, Al, Si

رسهای اکسید

پدیده تبادل کاتیونها و آنیونها در خاک

مکانیزم تبادل کاتیونها در خاک

مواد تشکیل دهندۀ خاک

الف. بخش جامد

ب. بخش گاز

ج. بخش مایع

طبقه بندی بیولوژیکی آب در خاک

طبقه بندی رطوبت در خاک:

طبقه بندی فیزیکی آب خاک:

1. آب آزاد (ثقلی):

2. آب کاپیلاری:

3. آب هیگروسکوپی:

روشهای محاسبه و اندازه گیری رطوبت موجود در خاک

1. روش نوترون متری

2. روش تانسیومتر

3. بلوکهای گچی

4. روش وزنی

روش کار بلوکهای گچی

روش کار تانسیومتر

چگونگی تأمین آب برای گیاهان

حرکت آب در خاک

مواد آلی خاک

ساختمان شیمیایی مواد آلی گیاهی (به معنای اعم)

ترکیبات آلی گیاهی (به معنای اخص)

کربوهیدراتها

پدیده‌های تجزیه مواد آلی در خاک

تشکیل هوموس

مشخصات و خواص هوموس

تأثیر هوموس در صفات فیزیکی خاکی

فرمهای هوموس

الف) مول Mull

ب) هوموس خام

ج) مودر Moder

تجزیه هوموس در خاکها

طبیعت دو گانه هوموس

میزان و نحوۀ توزیع مواد آلی در خاکها

مقدار مواد آلی در رابطه با بافت خاک:

تجزیه و معدنی شدن مواد آلی

ترکیبات ساده حاصله از تجزیه مواد آلی

معمول ترین ترکیبات ساده حاصل از تجزیه مواد آلی

الف) ترکیبات کربن دار : کربن، CO2, CO3=, HCO3-, CH4

ب) ترکیبات ساده ازت دار: NH4+، NO2-، NO3-، N2

ج) ترکیبات ساده گوگرددار : H2S، SO3=، SO4=، CS2 و عنصر گوگرد.

د) ترکیبات فسفردار H2PO4-، H2PO4=

ه‍) سایر ترکیبات ساده H2O، O2، H+، OH-، K+، Ca++، Mg++، Na+ و غیره.

اعمال مهم موجودات میکروسکوپی در خاک (میکروفلورا)

1. تجزیه مواد آلی و به جریان انداختن عناصر غذایی موجود در آنها

2. تثبیت ازت اتمسفری

الف) تثبیت غیر همزیستی ازت Nonsymbiotic fixation

پ) تثبیت همزیستی ازت Symbiotic fixation

نسبت کربن به ازت

تجزیه مواد آلی، هوموسی شدن و کی لیت شدن

تغییرات مواد آلی در اثر کشت و زرع

نکاتی که می‌باید در اداره و بهره برداری از مواد آلی در نظر گرفته شوند

اثرات کود سبز

استفاده از پیت

طبقه بندی و پیرایش خاک

خلاصه

هیستوسولها: خاکهای آلی

آلتی سولها: خاکهای جنگلی با وضعیت بازی کم

اریدی سلولها: خاکهای مناطق خشک

اکسی سولها: خاکهایی سرشار از سزکویی اکسید با هوادیدگی زیاد مناطق میان گرمسیری.

اسپودوسولها: خاکهایی با انباشتگی سزکویی اکسید و هوموس در بخش زیرین خاک

ورتی سولها: خاکهای رسی تیره با ویژگی چروکیدگی و تورم

مالی سولها: خاکهای علفزارهای استپی و چمنزارها.

آلفی سولها: خاکهایی با عناصر بازی زیاد و افق آرجیلیک

اندیسولها

اینسپتی سولها: خاکهای نارس با ویژگیهای شناسایی اندک

انتی سولها: خاکهایی که به تازگی تشکیل شده‌اند.

معنی بعضی از واژه ها

افقهای خاک

1. افق مواد آلی organic Horizon

2. افق‌های معدنی mineral Horizon

پر سلولی‌های جانوری (ماکروارگانیسم ها)

1. نماتودها (Nematodes)

2-حلزونها

3. کرم‌های حلقوی

4. کرمهای خاکی (Lumbrieidae)

6. بندپایان (Arthropoda)

7. عنکبوتیان

8. کنه ها

9. حشرات (Hexopoda)

12. موریانه ها

13. مورچه ها

14. مهره داران

9. خرچنگ‌های خاکزی

هزارپایان (Mgriapoda)

ارگانیسم‌های خاک (میکروارگانیسم ها)

میکروارگانیسم ها

عوامل موثر در فعالیتهای میکروارگانیسم ها

الف) عمق خاک و تهویه

ب) رطوبت و حرارت

ج) بافت خاک

د) PH و مقدار کربناتها

ه) مواد آلی و هوموس

برخی از خصوصیات میکروارگانیسم ها

میکروارگانیسم‌های تجزیه کننده

انواع میکروارگانیسم‌های خاک

فعالیتهای بیولوژیکی خاک

باکتریها

قارچها

جلبکها یا الگها

پروتوزوئرها (آغازیان)

نماتودها

ویروسها

فهرست منابع استفاده شده


لیست جزوات موجود در سایت

۱۰ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • لطفاً لینک دانلود را برایم بفرستید.

 • لطفاً رمز فایل رو بفرستید

 • رمز فایل رو بفرستید

 • لطفا رمز فایل را بفرستید

 • لطفا رمز ارسال شود

 • لطفا رمز ارسال شود

  • ایمیل شد

 • با سلام لطفا رمز ارسال شود

 • سلام.این فایلو میشه خرید همچنان؟

  • سلام.
   بله. مشکلی وجود ندارد. در غیر اینصورت تلگرام بدید تا پیگیری کنم

فرستادن دیدگاه

مشاوره و راهنمايي

اطلاعيه

1. در صورت خريد چندين جزوه بصورت يكجا، مي توانيد به سايت فروشگاهي اگريسافت مراجعه فرماييد:
agrifile.ir

2. سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

تازه هاي اگريسافت

> فروشگاه كتاب

> ترجمه تخصصی مقالات فارسی به انگلیسی

> مشاوره در زمينه مقالات ISI :
ـ استخراج مقاله از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و طرح های پژوهشی؛
ـ ویرایش علمی مقالات متقاضیان قبل از ارسال به مجلات؛
ـ انتخاب مجلات ISI متناسب با کیفیت مقالات و همچنین زمان متقاضیان؛
ـ تشخیص اعتبار مجلات ISI ؛
ـ اطلاع رسانی در مورد مجلات خارج شده از لیست ISI ؛
ـ ارسال مقالات و پیگیری اخذ اصلاحات داوران؛
ـ انجام اصلاحات داوران و ادیتور مجلات تا زمان اخذ پذیرش نهایی و همچنين آناليز ديتا ؛
ـ اطلاع رسانی به موقع در مورد لیست سیاه وزارت علوم و دانشگاه ها.

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD