دی
۴
۱۳۹۸

جزوه میوه های مناطق معتدله ـ دکتر راحمی (دانشگاه شیراز)

جزوه میوه های مناطق معتدله ـ دکتر راحمی (دانشگاه شیراز)

 • استفاده از این جزوه را به همه دانشجویان گرایش باغبانی پیشنهاد می کنیم.

ویژگیها:

 • همراه با جداول و تصاویر مربوطه
 • دارای فهرست عناوین
 • نمایه اصطلاحات لاتین در انتهای جزوه
 • کیفیت: عالی (تایپ شده و بدون غلط)

مشخصات محصول:

 •  نوع فایل:  pdf
 • حجم فایل: 17 مگابایت
 • تعداد صفحه: 155 صفحه
 • کد محصول: 0105
 • قیمت : 40000 (چهل هزار تومان)

دانلود رایگان 24 صفحه از جزوه

برای خرید فایل، ابتدا در کادر ذیل ایمیل خود را وارد نموده، سپس روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

پس از خرید فایل، توسط تلگرام/ پیامک درخواست رمز نمایید تا همان لحظه ارسال گردد.    143|7575|0910

فقط کد محصول را تلگرام/ پیامک نمایید. نمونه متن ارسال شده: 0105

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

فهرست:

جلسه 1

منابع

سرفصل‌ها

مقدمه

جلسه 2

میوهها (Fruits)

اهمیت

مناطق کشت میوه در ایران

جلسه 3

احداث باغ

فاکتورهای محیطی

‌شرایط دمایی (Temperature)

سرمازدگی بهاره

باد (Wind)

نور خورشید (Sun light)

تگرک (Hail)

تهویه (Ventilation)

فاصله از جنگل

شیب

خاک Soil

آب

جلسه 4

فاکتورهای اقتصادی

احداث باغ

 1. باغ متراکم
 2. باغ پراکنده

محیط عمومی گیاه

 1. تغییرات فصلی Seasonal changes

در پاییز

در زمستان

محل کاشت درختان میوه معتدله

ـ عرض‌های جغرافیایی پایین (35-30 درجه سانتیگراد)

ـ عرض‌های جغرافیایی بالا (60-50 درجه سانتیگراد)

ـ عرضهای بین 50 -35 درجه

جلسه 5

بهار

تابستان

پاییز

 1. نزدیکی محل باغ به آبگیرهای وسیع سطحی
 2. نور

نیازهای آب و هوایی

سیب

گلابی  (pear)

به (Quince)

هلو  (peach)

آلوها  plom

زردآلود (apricot)

جلسه 6

ادامه مبحث نیازهای آب و هوایی

گیلاس (Sweet cherry)

آلبالو (sour cherry)

بادام (almond)

گردو (walnut)

فندق

وضعیت خاک

Apple

گلابی

به

هلو

آلو

زردآلو

گیلاس و آلبالو

بادام

گردو

فندق

جلسه 7

شناسایی درختان میوه

جوانه Bud

طبقه بندی بر اساس نوع فعالیت (Function)

طبقه بندی بر اساس محل قرار گیری (Position)

طبقه بندی دیگر برای جوانه‌های گل بر اساس مقدار گل

طرز قرار گرفتن گل روی پایه

وضعیت میوه

 1. میوه ساده (Simple Frut)

میوه‌های خشک (Dry Fruits)

میوه‌های خشک یا نیمه آب دار (Dry-fleshy Fr.)

میوه‌های آبدار  (Fleshy Fr.)

 1. میوه مرکب (Multiple Fr.)

3) میوه مجتمع  (Agregate)

جلسه 8

آشنایی با بعضی قسمتهای هوایی درختان میوه

گونه‌های درختان میوه

pomoideae

Malus

Pyrus

Cydonia

Prunoideae

Prunus

جلسه 9

جنس PRUNUS

زیر جنس اول: Amygdalus

هلو (Peach)

بادام

زیر جنس دوم: Prunophora

آلوها (Plum)

گروه 1. Euprunus

آلوهای اروپایی (European plum)

آلوهایی ژاپنی (Prunus salicina)

گروه 2. آلو‌های امریکایی (Prunocerasus)

زردآلو

زیر جنس سوم: Cerasus

گیلاس (Prunus avium)

آلبالو (Cerasus)

گردو

فندق

جلسه 10

تکثیر درختان میوه

مشکلات استفاده از بذر

رکود پوسته بذر  (Seed coat Dor.)

رکود مورفولوژیکی (Morphological Dor.)

رکود درونی  (Internal Dor.)

رکود رویانی  (Embryo Dor.)

پس رسی  (After Ripening)

کاشت بذر

روش‌های غیر جنسی برای تولید پایه

آپومیکسی Apomixis

1)‌ recurrent (نامیزیدن مداوم) (2n)

2) Adventitious Embryony (جنین زایی نابجا)

3) Non-recurrent (نامیزیدن غیر مداوم) (n)

قلمه زدن

خوابانیدن  Layering

پیوند

انواع ناسازگاری پایه و پیوندک

1) موضعی

2) منتقل شونده

روابط بین پایه و پیوندک

جلسه 11

پایه‌های درختان میوه

پایه‌های درخت سیب

پایه‌های بذری (Seedling)

پایه‌های هم‌گروهی (Clonal Rootstock)

پایه‌های گلابی

پایه بذری بارتلت (Bartlet)

Old Home و Farmingdale

Pyrus pyrifolia (Pyrus sevotina)

Pyrus calleryana

Pyrus ussuriensis

پایه‌های به

پایه‌های بادام

پایه‌های آلو

Mariana 2624

پایه‌های هلو

پایه بذری Nemaguard

پایه‌های زردآلو

پایه‌های آلوها

Myrobalan

Mariana 2624

Brompton

پایه‌های گیلاس و آلبالو

Mazzard (Prunus avium)

Prunus mahaleb

F12/1

Mazzard 12/1

Colt و Gisela

پایه‌های گردو

Juglans hindsii

گردوی معمولی Juglans regia

گردوی پارادوکس (Paradox)

پایه‌های فندق

جلسه 12

سیستم‌های مدیریتی باغ

سیستمهای متراکم

 1. Low Density : تراکم کاشت کم
 2. Medium Density : تراکم کاشت متوسط
 3. High Density : کاشت متراکم

احداث باغ

 1. تعیین فاصله کاشت

روش‌های تربیت

سیستم‌های مدیریتی باغ

 1. سیستم‌های کاشت

سیستم مربعی (Squar system)

سیستم مستطیلی (Rectangular system)

اریب (پنج تایی) (Quincunx)

مثلثی (Triangular)

خطوط هم تراز و هم ارتفاع (منحنی‌های تراز) (Contour)

سیستم پرچینی (Hedgerow)

Tree wall

جلسه 13

 1. گرده افشانی Pollination

زمان کاشت  (Planting time)

عملیات کاشت

جلسه 14

تربیت (TRAINING)

فرمهای تربیت

هرمی = پیشاهنگ مرکزی (Central leader)

پیشاهنگ متغیر (Modified leader)

جامی (open center)

فرم داربستی (trellis)

سیستم‌های مدیریت خاک

سیستم وجینی

میانه کاری  (Inter croping)

گیاهان پوششی (Cover crop)

سیستم علفی (Sod culture)

خاکپوش (Mulching)

جلسه 15

آبیاری (IRRIGATION)

توزیع ریشه در درختان میوه

تأثیر آب بر رشد رویشی

تاثیر آبیاری روی گل انگیزی

تأثیر آبیاری روی set میوه‌ها

تاثیر آبیاری روی رشد میوه

تأثیر آبیاری بر شکاف میوه fruit splitting (Fruit cracking)

تاثیر آبیاری روی ریزش قبل از برداشت

تاثیر آبیاری روی محصول

تاثیر آبیاری روی کیفیت

تاثیر روی میزان مقاومت زمستانه و روی ریزش برگ

جلسه 16

تاثیر آبیاری روی آفات و امراض

تاثیر آبیاری در جذب مواد غذایی

روش‌های آبیاری

غرقابی  (Flood irrigation)

نشتی = شیاری (Furrow Ir.)

بارانی  (Sprinkler Ir.)

آبیاری قطره‌ای  (Drip Ir.)

تعیین نیاز آبی گیاه

هرس  (PRUNING)

اهداف هرس

Shoot Shortening

thinning out

اثرات هرس

 1. تاثیر هرس روی رشد (پاکوتاهی)
 2. تاثیر هرس روی فتوسنتز
 3. تاثیر روی تبدیل گل‌ها به میوه (Fruit set)
 4. تاثیر روی عملکرد و نیز روی تنظیم باردهی (کنترل سال آوری)
 5. تاثیر روی کیفیت میوه

جلسه 17

هرس درختان میوه

سیب و گلابی

هلو

روش‌های هرس در هلو

 1. Corrective (فرم اصلاحی)
 2. thinning out
 3. Conventional (فرم معمولی)
 4. Severe (هرس شدید)

بادام

زردآلو

گیلاس و آلبالو

آلو

گردو

فندق

گلدهی در درختان میوه  (FLOWERING)

عوامل درونی

 1. نونهالی (Juvenility)

علائم نونهالی

چرا گیاه مرحله نونهالی را دارد؟

تئوری تغذیه (Nutrition theory)

تقسیم با کاهش کروموزومی (Reduction theory)

فراموتاسیون (Paramutation theory)

کوتاه کردن دوره نونهالی

تغییر در عوامل محیطی

تاثیر پایه

استفاده از تنظیم کننده‌های رشد

استفاده از بعضی تیمارها که رشد رویشی را کند میکنند

برگشت از بلوغ به نونهالی

جلسه 18

 1. نسبت کربوهیدرات به ازت
 2. سطح برگ
 3. میزان محصول درخت

رقابت بر سر کربوهیدرات  (Metabolite ther)

hormonal ther

 1. نسبت برگ به میوه
 2. فلوریژن (هورمون گلدهی)

عوامل بیرونی موثر در گلدهی

 1. شدت نور (light Intensity)
 2. دما (temperature)
 3. Bending = خم کردن شاخه (زاویه شاخه)
 4. هرس
 5. حذف برگها = ریزش برگها (Defoliation)
 6. رطوبت
 7. کود ازته
 8. Scoring ، Ringing و Girdling
 9. استفاده از تنظیم کننده‌های رشد
 10. پایه

جلسه 19

زمان تشکیل جوانه گل

گل انگیزی (Flower Induction)

ایجاد شرایط لازم برای تشکیل جوانه گل

آغاز مرحله تغییرات مورفولوژیکی

تمایز جوانه گل (Flower differentiation)

نهایی شدن فرم اجزاء گل (Flower development)

Anthesis

عوامل موثر بر رشد و نمو جوانه گل

ـ دما

ـ آب (رطوبت)

ـ تغذیه

ـ نیاز سرمایی (Chilling period)

عادت گلدهی (Flowering habit)

زمان باز شدن گل (Time of Bloom)

گرده افشانی (Pollination)

روش‌های گرده افشانی (agents of pollination)

ـ گرده افشانی با باد (Wind pollination)

ـ گرده افشانی با حشرات (Insect pollination)

ـ گرده افشانی دستی (Hand pollination)

جلسه 20

عوامل موثر بر گرده افشانی

گرده افشانی درختان میوه

گرده افشانی برای سیب

گلابی

به

گیلاس و آلبالو

هلو

آلوها

زردآلو

بادام

گردو و فندق

تبدیل گل به میوه (Fruit set)

عوامل موثر برای Fruit set (تبدیل گل به میوه)

 1. فاکتورهای محیطی

سرمازدگی (بهاره) (Frost)

دما

بارندگی‌ها (Rain fall)

باد (wind)

نور

 1. طول عمر تخمک (Ovule longevity)

دوره گرده افشانی موثر  Effective Pollination Periode (EPP)

 1. مسائل تغذیه‌ای و آب (Nutrition and water)
 2. فاکتورهای ژنتیکی
 3. نوع پایه
 4. عملیات نگهداری باغ
 5. تأثیر تنظیم کننده‌های رشد بر Fruit set

پارتنوکارپی

جلسه 21

ریزش میوه  (Fruit Drop)

مکانیسم ریزش  (Mode of Action)

اندازه میوه  (Fruit Size)

شکل میوه  (Fruit shape)

تنک کردن میوه (Fruit thining)

روش‌های تنک کردن

Hand thining

Mechanical thining

Chemical thining

عوامل موثر در تنک شیمیایی (سیب)

تنک گلابی

تنک هسته‌دارها

جلسه 22

تناوب باردهی (سال آوری)

عوامل موثر در سال آوری

روش‌های کنترل سال آوری

جلسه 23

بلوغ و برداشت میوه (Maturity and Harvest)

شاخص‌های برداشت

سیب

گلابی

هلو

گیلاس و آلبالو

آلوها

زردآلو

خشکبارها

فهرست اصطلاحات

۶ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • با سلام و احترام
  ببخشبدیک مورد خرید جزوه داشتم به علت نوشتن ادرس اشتباه ایمیل جزوه دریافت نکردم.درواقع اشتباه از سمت من بوده اما هزینه خرید پرداخت شده.ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • سلام
   لطفا با تلگرام پیام بدید تا همانجا ارسال کنم

   • سلام.. وقت بخیر…چند دقیقه پیش فایل رو خریداری کردم اما هنوز برام ارسال نشده..ممنون میشم اگر کمکم کنید تا فایل هرچه زودتر بدستم برسه

    • سلام
     لطفا یه پیام تلگرام بدید تا پیگیری شود.
     143- 7575- 0910

 • سلام..وقت بخیر..چند لحظه پیش جزوه رو خریداری کردم اما هنوز بدستم نرسیده..ممنون میشم اگر کمکم کنید.

  • سلام
   لطفا یه پیام تلگرام بدید تا پیگیری شود.
   143- 7575- 0910

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD