دی
۱۶
۱۳۹۳

جزوه طرح آزمایش‌های کشاورزی (۱) ـ دکتر حسین زاده ـ دانشگاه تهران

جزوه طرح آزمایش‌های کشاورزی (1) ـ دکتر حسین زاده ـ دانشگاه تهران

ویژگیها:

 • غلط گیری و ویرایش شده
 • حاوی تمامی فرمول های مربوط به درس
 • همراه با فهرست عناوین، تصاویر و جداول مربوطه
 • اسکن تصاویر اصلی موجود در جزوه‌ی دستنویس
 • کیفیت: عالی (تایپ شده)

مشخصات محصول:

 •  نوع فایل:  pdf
 • حجم فایل: 9 مگابایت
 • تعداد صفحه: 129
 • کد محصول: 0045
 • قیمت : 40000 (چهل هزار تومان)

برای دیدن صفحه مشخصات، فهرست عناوین و تعدادی از صفحات جزوه اینجا DN1 کلیک کنید.

برای خرید فایل، ابتدا در کادر ذیل ایمیل خود را وارد نموده، سپس روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

توجه: خریدار فایل، حق انتشار آن را در سایت‌های دیگر ندارد و کپی و تکثیر آن برای استفاده دیگران نیز ممنوع می باشد.

پس از خرید فایل برای دریافت رمز در قسمت نظرات درخواست رمز نمایید تا برایتان ایمیل شود و یا پیامک نمایید تا در صورت امکان همان لحظه توسط پیامک ارسال گردد.    143|7575|0910

تذکر: فقط کد محصول را پیامک نمایید. نمونه پیامک ارسال شده: درخواست رمز 0045

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی (1) ـ دکتر حسین زاده ـ دانشگاه تهران

عناوین مباحث:

جلسه 1

مقدمه

جلسه 2 . یادآوری از آمار

توزیع t استیودنت:

جلسه 3. طرحهای آزمایشی   Experimental Designs

تیمار ( Treatment)

ماده آزمایشی (Experimental material )

تکرار (Replication )

واحد آزمایشی (Experimental unit  )

داده‌ها یا مشاهدات ( (Observation

صحت و دقت آزمایش (Accuracy & Precision )

خطاهای آزمایشی (Experimental Error )

مدل آماری (Statistical model )

مراحل طرح و انجام یک آزمایش

انتخاب ماده آزمایشی:

انتخاب طرح آزمایشی مناسب:

تعداد تکرار:

انجام آزمایش:

پیاده کردن طرح

مواظبت از آزمایش

جمع آوری مشاهدات

تجزیه آماری و تفسیر نتایج

چاپ و انتشار نتایج

جلسه 4. طرح کاملاً تصادفی یا طرح کرتهای تصادفی

CRD  :

طرحهای تصادفی

طرز پیاده کردن طرح  CRD:

انتساب تصادفی تیمارها به واحدهای آزمایشی از طریق:

1- جدول اعداد تصادفی

2. استفاده از کیسه

تجزیه آماری طرح CRD  :

محاسبات میانگین مربعات (Mean Squar = MS )

مزایای طرح  CRD:

معایب طرح  CRD

جلسه 5. ادامه طرحهای کاملاً تصادفی (CRD)

الف:  CRD با تکرار نا مساوی =  طرح CRD نا متعادل

محاسبه SS منابع تغییر

ب:  طرح CRD با نمونه های فرعی (چند مشاهده در هر واحد آزمایشی)

مدل آماری طرح:

محاسبه CF  :

محاسبه  مجموع مربعات  کل:

محاسبه مجموع مربعات تیمار:

محاسبه مجموع مربعات خطاهای آزمایشی:

طرح CRD نامتعادل با چند مشاهده:

محاسبه CF :

جلسه 6. مقایسه میانگین  تیمارها (mean comparisons)

روشهای مقایسه میانگینها

LSD

مقایسه میانگین‌ها از طریق LSD:

مقایسه تیمار C, B:

روش سریعتر مقایسه میانگین‌ها بعد از مشخص شدن  LSD :

مقایسه تیمار A با B:

مقایسه تیمار A  با D:

مقایسه تیمار B  با  C:

مقایسه تیمار B  با D:

مقایسه تیمار C  با D:

آزمون دانکن

آزمایش عملکرد چهار واریته گندم در سه تکرار

میانگین ها:

الف) محاسبه انحراف معیار توزیع میانگین‌ها  :

ب) استخراج مقادیر دامنه دار (SSR) Significant Studentized Ranges

ج ) محاسبه مقادیر حداقل دامنه‌های معنی دار(Least significant Ranges (LSR

د) مقایسه تفاوت دو به دو  تیمارها با LSR مربوطه

شیوه نشان دادن نتایج مقایسه میانگین‌ها:

1. جدول تفاضل‌ها:

2. روش خط کشی:

3. روش حروف الفبا

آزمون دانکن در CRD نا متعادل

آزمون توکی( Tukey)

تفاوت HSD و LSD

آزمون SNK:

الف- استخراج مقادیر q برای دامنه‌های مختلف

ب- محاسبه HSD:

ج- مرتب نمودن تیمارها و انجام مقایسه

آزمون دانت:

مقایسه روشها

جلسه 7 . طرح بلوک های کامل تصادفی

طرز عمل در طرح     RCBD

مدل آماری RCBD

جدول تجزیه واریانس            RCBD

نقشه آزمایش:

جدول داده‌ها:

مراحل محاسبه:

جدول تجزیه واریانس:

تجزیه آماری طرح    RCBD  با داده های گم شده یا از بین رفته:

فرمول یتیس

مثال:

محاسبه اریبی حاصل از برآورد مشاهده از بین رفته

بر آورد بیش از یک مشاهده از بین رفته:

مثال:

مقایسه میانگین‌ها

تجزیه آماری  RCBD  با چند مشاهده

الف: مدل آماری

جدول مشاهدات:

الف ) محاسبه   CF :

ب ) محاسبه مربعات کل :

ج ) محاسبه مجموع مربعات تیمار:

د ) محاسبه مجموع مربعات بلوک:

ه ) محاسبه مجموع مربعات واحدهای آزمایشی:

و )  محاسبه مجموع مربعات خطای آزمایشی:

ز ) محاسبه مجموع مربعات خطای نمونه برداری:

فرمول خطای معیار:

جدول تجزیه واریانس:

سود بندی نسبی یا کاراتی نسبی RE (Relative Efficiency )

جلسه 8 . طرح مربع لاتین (Latin Square   )

ویژگی طرح LS

دلیل انتساب نام مربع لاتین

طرز پیاده کردن طرح LS:

مدل آماری طرح LS:

جدول تجزیه واریانس

سودمندی نسبی ( RE ):

طرح LS با چند مشاهده:

تجزیه واریانس طرح LS با چند مشاهده:

مزایا:

معایب:

جلسه 9

الف ) مربع لاتین مکرر

ب ) طرح گردان Change Over Design

مدل آماری  مربع  لاتین مکرر

تجزیه واریانس لاتین مکرر با دو ستون SOV، df :

جدول دو طرفه تیمار و مربع

محاسبه CF:

محاسبه SST:

محاسبه مجموعه مربعات مربع‌ها :

محاسبه مجموع مربعات ستون در مربع:

محاسبه مربعات تیمارها:

محاسبه خطای آزمایشی:

جدول تجزیه واریانس:

فرمولهای خطای استاندارد:

طرح گردان:

1- مربعها می‌توانند در کنار هم دیگر قرار گیرند:

2- مربعها می‌توانند در زیر یکدیگر قرار گیرند:

جدول تجزیه واریانس:

جلسه 10

الف – تبدیل داده‌ها Data transformation

انواع تبدیل داده‌ها:

1- تبدیل رادیکالی یا ریشه دوم:

2-  تبدیل لگاریتمی:

3-  تبدیل زاویه ای :

4-  تبدیل معکوس :

ب – مقایسات گروهی تیمارها

انواع مقایسات گروهی:

مقایسات گروهی

تجزیه اثر تیمارها در مقایسات مستقل و غیر مستقل :

روش دیگر برای محاسبه  SSQ  :

جلسه 11 . آزمایش های چند عاملی Factorial Experiments

آزمایش فاکتوریل:

انواع آزمایشهای چند عاملی

اثرات  اصلی :

اثرات متقابل :

اثرات متقابل به صورت نمودار

تجزیه آماری یک آزمایش فاکتوریل

محاسبه SS از طریق ضرایب

روش فاکتوریل یا ضرایب:

جلسه 12. تفکیک SS

رابطه بین متغیرها

رابطه خطی

رابطه درجه دوم

رابطه درجه سوم

جلسه 13 . اختلاط Confounding

اصول و روش اختلاط:

محاسبه SS اثرات

روش ضرایب

جلسه 14. طرح کرتهای خرده شده        Split-Plot Design

تعریف

تفاوت طرح خرده شده با طرحهای پایه


لیست جزوات موجود در سایت

این محصول را می توانید از سایت agrifile.ir نیز خریداری نمایید.

درباره نویسنده: مهدي مشگين

۸۹ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • سلام خرید انجام شده است لطفا رمز را ارسال نمایید.
  کد خرید 0045

  • in che vazie akhe …..pool rikhtim jozvaram gerefim hala pass mikhad kho ghablesh elam konid!!!!!mamnoon mishim zoodtar ramzesho befrestid

   • سلام دوست عزیز
    به ایمیلتون فرستادم

 • سلام خرید انجام شده است لطفا رمز را ارسال نمایید.
  کد محصول : 0045

 • با سلام
  درخواست رمز 0045

 • سلام خرید انجام شده است لطفا رمز را ارسال نمایید.
  کد محصول : 0045

 • سلام خرید انجام شده است لطفا رمز را ارسال نمایید.
  کد محصول : 0045

 • من خرید را انجام دادم نیاز به پسورد می باشد. منتظرم.

  با تشکر

 • درخواست رمز 0045

 • سلام
  لطفا رمز فایل را ارسال نمایید
  با تشکر

 • با سلام لطفا پسورد را برایم بفرستید کد محصول0045

 • لطفا رمز فایل را ارسال نمایید

 • سلام
  لطفا رمز فایل را ارسال بفرمایید
  کد0045

 • دوست عزیز ضمن سلام و خسته نباشید وجه فرهنگ لغت breedicرو پرداخت کردم ولی فایل نصب برنامه رو دریافت نکردم .

  • سلام
   فایل قابل نصب نرم افزار بطور رایگان از صفحه مربوطه قابل دانلود است ولی برای فعالسازی دائمی باید کد فعالسازی دریافت کنید.
   اگر مشکلی بود تماس بگیرید در خدمتم

 • سلام
  فایل خریداری شد لطفا رمز فایل رو ارسال نمایید

  • salam
   email shod

 • لطفا رمز فایل 0045 مربوط به جزوه طرح ازمایشات دکتر حسین زاده. با تشکر

 • در خواست رمز 0045

  • سلام
   به ایمیلتان ارسال می کنم. لطفا در ابتدای نشانی ایمیل، www را در کادر مربوطه وارد نکنید تا اشتباه نشود.

  • salam lotfan ye email bezanid.

 • این سایت واقعاٌ یک سایت معتبر وجامع است که می توان از مواد بسیارمعتبر آن استفاده کرد چون واقعا ما نیاز داریم که ازهم چون منابع استفاده کنیم بسیارخوشحال هستم که می توانم به این سایت وصل شوم. تشکر بسیارزیاد

 • با سلام خرید با کد پرداخت 2105 انجام شد. لطفا پسورد را به ایمیل اینجانب ارسال بفرمائید.

 • سلام . لطفا رمز فایل 0045 رو ارسال بفرمایید .

 • با سلام.خرید با کد پرداخت 2258 انجام شد. لطفا رمز فایل 0045 را به ایمیل اینجانب ارسال نمایید.

 • لطفا رمز مربوط به محصول 0045 را به ایمیل اینجانب ارسال نمایید. با تشکر

 • لطفا رمز فایل را ارسال نمایید
  13011797552 شناسه خرید

 • سلام لطفا پسورد فایل طرح آزمایشات کشاورزی را ارسال نمایید

 • دریافت رمز 0045
  با تشکر

 • سلام، درخواست رمزفایل0045، با تشکر

 • دریافت رمز 0045

 • سلام خرید کردم، لطفا رمز و محصول را ایمیل فرمایید. با تشکر
  کد محصول 0045

 • عالی بود

  • سلام
   ممنون. خوشحالم از اینکه مورد رضایت شما کاربر محترم بوده

 • فایل خریدادی شد لطفا رمز رو بفرستید

 • با سلام مبلغ محصول با کد 0045 با شماره پیگیری: 741582 پرداخت شد لطفا رمز آن را ارسال کنید

 • با سلام . مبلغ محصول با کد 0045 واریز گردید با شماره پیگیری 32111748105 . مرحمت بفرمایید رمز راا ارسال نمائید. ممنون از لطفطون

  • سلام اگه میشه جزوه طرح رو برام از تلگرام بفرستین ممنونتون میشم

   • سلام
    لطفا در صورت نیاز از طریق تلگرام پیام بدید. شماره تماس در قسمت “تماس با ما” آمده است.

 • سلام
  من جزوه درس طرح آزمایشات را برای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع می خواهم. آیا امکان برای تهیه ان وجود دارد؟

  • سلام
   بله . شما می توانید بصورت آنلاین فایل را خریداری و دانلود نمایید.

 • با سلام. خرید کد 0045 ( طرح آزمایشات کشاورزی) را انجام دادم. لطفا پسورد را ارسال نمایید.

 • سلام خرید کردم، لطفا رمز محصول را ایمیل فرمایید. با تشکر
  کد محصول 0045

 • سلام خرید انجام شد . لطفا رمز محصول ۰۰۴۵ را ارسال فرمایید. متشکرم.

 • سلام. خرید کد 0045 انجام شد لطفا رمز را بفرستید. تشکر

 • سلام.من خرید انجام دادم ولی ایمیل اشتباه نوشتم لطفا دوباره بفرستید.کدمحصول 0045

  • سلام
   بررسی می کنم

 • سلام ببخشید من رمز جیمیل یادم رفته
  اگه ممکنه برای تلگرامم بفرستید…بهتون پیام میدم

  • سلام
   باشه

 • من قسمت تماس با شما رو پیدا نمیکنم ک بتونم تلگرام پیام بدم ؟؟

 • درخواست رمز 045

  • سلام
   ارسال شد

 • جزوه شما را خریداری نمودم. لطفا رمز ورودی را برام ایمیل کنید. با تشکر

 • جزوه 0045 را خریداری نمودم لطفا رمز ورودی را ایمیل نمایید

 • اگه میشه به تلگرامم بفرستیم

 • سلام
  درخواست رمز : کد 0045

 • سلام
  ببخشید من خرید انجام دادم پول هم از حسابم برداشت شد ولی ایمیلی واسم نیومده
  جزوه ای ندیدم
  شماره پیگیری هم 41369360058 بود

  • سلام
   مجددا ارسال کردم به ایمیلتان

 • کد 0045 خرید انجام شد لطفا فایل ارسال شود

  • سلام
   به ایمیل شما ارسال شد

 • کد 0045 درخواست رمز فایل

  • ارسال شد به تلگرام

 • با سلام
  درخواست رمز 0045

 • سلام..
  رمز 0045

  • سلام میشه به ایمیل من یک پیام بدید؟ ازتون سوالی دارم. ممنونم
   z.zarin90@yahoo.com

   • سلام
    ایمیل ارسال کردم

 • سلام کد 0045 خریداری شد لطفا رمز را ارسال کنید. ممنوون.

 • خرید انجام شد..
  رمز 0045 را ارسال نمایید.

  • سلام
   براتون ارسال کردم
   اگر مشکل حل نشد پیام بدید لطفا

 • کد 0045 خریداری شده است، درخواست رمز دارم.

  • لطفا به شماره بخش تماس پیام دهید

 • سلام
  من فایل رو خریدم ولی لینکش رو برام نفرستادید رو ایمیلم میشه لطفا بررسی کنید

  • سلام
   در تلگرام پاسخ دادم

 • من مبلغ جزوه طرح آزمایشات رو واریز کردم چطور بگیرمش جزو رو

  • سلام
   لطفا یه پیام تلگرام بدید تا پیگیری شود.
   143- 7575- 0910

 • سلام لطفاً رمز رو برای من ارسال بفرمائید

 • لطفاً جزوه ۰۰۴۵ طرح ازماشات رو برای من ارسال بفرمایید

 • الان رمز رو کجا باید وارد کنم

 • سلام لطفا برای من رمز را بفرستید

  • سلام
   لطفا یه پیام تلگرام بدید تا پیگیری شود.
   143- 7575- 0910

 • سلام خرید انجام شد لطفا رمز را ارسال فرمایید
  کد محصول : 0045

  • سلام
   لطفا یه پیام تلگرام بدید تا پیگیری شود.
   143- 7575- 0910

 • با سلام من دوروز پیش خرید دانلود آفات گیاهان زراعی رو خرید کردم پول هم کم شده اما برام ارسال نشده لطفا به همین شما ه پیام بدهیدیا شماره تماس بدهید تا با شما تماس بگیرم ممنون این شماره که برای دوستان ارسال کردید که پیام بزارند بر روی تلگرام یک شماره اش کم هست. لطفا یک شماره دقیق بفرستید ممنون

  • لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا در جواب ارسال کنم.
   143- 7575- 0910

 • سلام.پرداخت انجام شد بیزحمت کد0045

  • سلام. با تلگرام فرستادم

 • سلام خرید انجام شده است لطفا رمز را ارسال نمایید.
  کد خرید 0045

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا در جواب ارسال کنم.
   143- 7575- 0910

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD