مرداد
۲۳
۱۳۹۲

جزوه درسی گیاهشناسی عمومی (۱) ـ دکتر ناهید حریری

جزوه درسی گیاهشناسی عمومی (1) ـ دکتر ناهید حریری (دانشگاه تهران ـ پردیس ابوریحان)

 • یکی از منابع اصلی کنکور در گرایش‌ها و مقاطع مختلف
 • نوع فایل:  pdf
 • حجم: 10 مگابایت
 • کیفیت: عالی (تایپ شده)
 • تعداد صفحه: 145
 • همراه با فهرست عناوین و تصاویر
 • عدم دخل و تصرف در مطالب و تصاویر نسخه اصلی جزوه.
 • برای دیدن صفحه مشخصات، فهرست عناوین و تعدادی از صفحات جزوه اینجا DN1 کلیک کنید.

قیمت : 40000 (چهل هزار تومان)
برای خرید فایل روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

توجه: خریدار فایل، حق انتشار آن را در سایت‌های دیگر ندارد و کپی و تکثیر آن برای استفاده دیگران نیز ممنوع می باشد.

پس از خرید فایل برای دریافت رمز در قسمت نظرات درخواست رمز نمایید تا برایتان ایمیل شود و یا با مدیریت پیامک نمایید تا در صورت امکان در هر ساعت از شبانه روز توسط پیامک ارسال گردد.   143|7575|0910

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .


 • فهرست مطالب

مقدمه ای بر گیاهشناسی و اهمیت آن

تقسیمات علم گیاه شناسی

 1. اندام شناسی گیاهی یا مورفولوژی (plant morphology)
 2. فیزیولوژی گیاهی (plant phgsiology)
 3. سیستماتیک (تاکسونومی) Taxonomy- systematic
 4. اکولوژی گیاهی (plant Ecology)

فصل اول: سلول گیاهی (cell)

 1. غشاء سلول (membram)
 2. سیتوپلاسم (cytoplasm)
 3. میتوکندری (itochondrion)
 4. ریبوزومها (Ribosomes)
 5. پلاستیدها (plastids)
 6. دستگاه گلژی یا دیکتیوزوم (Dictiozome)
 7. شبکه‌های پروتوپلاسمی (endoplasmic- reticulum)
 8. واکوئل (vacuole)
 9. هسته (nucleus)

مورفولوژی خارجی و داخلی گیاهان

بافت‌های گیاهی

تعریف بافت و انواع آن

منشاء بافت‌های گیاهی یا مریستم: meristeme

 1. مریستم اولیه primairy meristeme
 2. مریستم ثانویه Secondairy meristeme
 3. بافت پارانشیمی Parenchyma

الف. پارانشیم کلروفیلی Chlorophyllien- parenchyma

ب. پارانشیم بدون کلروفیل یا ذخیره‌ای (non chlorophyllien Parenchyma)

الف. اپیدرم (بشره) epiderma

موها Poils  یا تریکوم Trichomes

 1. بافت چوب پنبه‌ای (Suboranx tissue)
 2. بافت انتقال دهنده شیره گیاهی (هادی) (conducteurs Tissue) یا (Vascular Tissue)

الف. آوندهای چوبی xyleme

تراکئیدها Tracheides

ب. آوندهای آبکشی  Phloeme Tissue

 1. بافت مقاوم (نگاهدارنده) meoaniques

الف. بافت کلانشیم collenchyme Tissue

ب. بافت اسکلرانشیم sohlerenohymo Tissue

ج. بافت لیفی Fibreux Tissue

د. بافت چوبی Schereux Tissue

 1. بافت ترشح کننده Secreteurs Tissue

الف. سلولهای ترشح کننده Secreteurs Cellules

ب. لوله‌های شیرابه Tubes laticiferes

ج. مجاری ترشح کننده Canaux Secreteurs

د. کیسه‌های ترشح کننده Poches Secreturs

هـ. غدد ترشحی گوارشی:

فصل دوم: مورفولوژی اندامهای گیاهیplant morphologye

ریشه Racine  یا Root

 1. کلاهک Calyptra
 2. ناحیه صاف
 3. منطقه موهای کشنده Poiles absorbant
 4. ریشه‌های فرعی Secondary Root

ریشه‌های جانبی و نابجا advantive R, Lateral R

انواع ریشه

الف. ریشه‌های تکمه‌ای (غده ای) Tubercule

ب. ریشه‌های تنفس کننده Respiratoire.R

ج. ریشه‌های مرکب Conorescentes.R

د. ریشه‌های مکینه Sucoires.R

هـ. ریشه‌های برگی Foliaces R

مورفولوژی داخلی ریشه

ساختمان اولیه ریشه

الف. اپیدرم epiderme

ب. پوست Cortex

ج. استوانه مرکزی Stele

ساختمان پسین

ساختمان ثانویه  (پسین) ریشه:

 1. طبقه مولد خارجی ریشه یا فلوژن (phellogene)
 2. طبقه مولد داخلی ریشه یا کامبیوم Cambiume

ساختمان انتهای ریشه در گیاهان

مبدأ ساختمان اولیه ریشه

مبدأ اولیه ریشه‌های فرعی

ساقه tige  یا stome

مورفولوژی خارجی ساقه

جوانه Bud

گره و میان گره

انشعابات ساقه

انشعابات منوپودیک و سمپودیک

انواع ساقه

الف. ساقه‌های هوایی

ب. ساقه‌های زیرزمینی

ج. ساقه‌های آبی

دوام و عمر و ارتفاع ساقه

تغییرات ساقه بر حسب شرایط محیطی

 1. تغییرات ظاهری ساقه بر حسب شرایط آب و هوایی (کلیماتیک climatique)
 2. تغییرات ظاهری ساقه بر حسب شرایط ادافیک (edaphiques)

ساختمان اولیه ساقه

ساختمان اولیه ساقه در گیاهان دو لپه ای

 1. اپیدرم (بشره) epiderme
 2. پوست cortex
 3. استوانه مرکزی style cyindre central

ساختمان داخلی ساقه در نباتات تک لپه ای

مسیر دسته‌های آوندی در گذرگاه ریشه به ساقه یا ساختمان تشریحی

ساختمان ثانویه یا پسین ساقه

 1. طبقه مولد خارجی ساقه (فلوژن)
 2. طبقه مولد داخلی ساقه یا کامبیوم

ساختمان لپتوم ثانویه

ساختمان هادروم ثانویه

ساختمان ثانویه در نباتات تک لپه ای

مسیر دسته‌های چوب و‌ آبکشی در ساقه

ساختمان و چگونگی فعالیت راس رویشی ساقه (در گیاهان آوندی)

برگ Leaf Feuille

مورفولوژی خارجی برگ

اقسام برگ

الف. برگهای ساده (simple F)

ب. برگهای مرکب

تغییرات برگ

 1. فلس Ecaille
 2. خار Epine
 3. فیلودها (Phyllodes)
 4. پیچکها
 5. برگه Eracte
 6. برگ نباتات آبزی aquatiques Plant
 7. برگ نباتات گوشتخوار carnivores plantes

طرز قرار گرفتن برگهای روی ساقه (فیلوتاکسی)

 1. نظم چرخه‌ای یا متقابل (Opposite S.P.)
 2. نظم تناوبی یا برگهای متناوب و منفرد (Alternes F.)

زاویه انحراف Angle diversene

ساختمان داخلی برگ

 1. ساختمان دمبرگ
 2. ساختمان پهنک

رشد و نمو برگ و مبدأ ساختمان آن

گل Flower

ساختمان گل

 1. کاسه گل (کاسبرگها) Calice
 2. جام گل (corolle)
 3. نافه گل یا پرچم Androceae

گلهای کامل و گلهای ناقص

طرز قرار گرفتن اجزاء گل نسبت به یکدیگر

طرز قرار گرفتن اجزاء گل نسبت به محور خود

الف. حالت تخمدان زیرین یا هیپپوژینی (hypogynie)

ب. حالت تخمدان زیرین یا اپی ژینی (epygynie)

ج. حالت تخمدان نیمه زیرین یا پری ژینی (perigynie)

پیدایش گل

گل‌آذین Infloresence

الف. گل‌آذین نامحدود

ب. گل‌آذین محدود یا گرزنی

دیاگرام گل

لقاح fecondation

الف. گرده افشانی Pollination

ب. جوانه زدن انه گرده pollen germination

ج. آمیزش یا عمل لقاح

ب. حالات نمو جنین و رابط آن

میوه و دانه Fruite, graine

تشکیل دانه

ساختمان دانه

 1. پوسته (Tegument)
 2. مغز Amande

میوه Fruite

پارتنوکارپی partenocarpy

انواع مختلف میوه

الف. میوه‌های ساده

ب. میوه‌های مرکب


لیست جزوات موجود در سایت

این محصول را می توانید از سایت agrifile.ir نیز خریداری نمایید.

۱۱۱ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • درخواست رمز

  • با سلام
   برای شما پیامک شد.

 • درخواست رمز

 • با سلام
  رمز فایل درخواستی به ایمیلتان فرستاده شد
  موفق باشید

  • سلام درخواست رمز

   • با سلام
    خریدی توسط شما ثبت نشده است.

 • سلام من مبلغ رو با یک تراکنش موفق پرداخت کردم اما فایلی برای دانلود وجود نداشت و تنها ایمیل تایید پرداخت برای آدرسم فرستاده شد

  • با سلام
   بعد از درخواست پیامکی شما برایتان پیامک شد

  • از کدام قسمت فایلم رو دانلود کنم جایی مشخص نشده است.

   • سلام
    در بخش spam ایمیل نگاه کنید احتمالا آنجا باشد.

 • سلام دریافت شد لطفا رمز رو ارسال کنید

 • سلام لطفا رمز فایل را برای من ارسال کنید

  • سلام
   برایتان ارسال شد

 • درخواست رمز

  • به ایمیلتان فرستادم
   موفق باشید

 • درخواست رمز

  • از طریق ایمیل برایتان ارسال شد
   موفق باشید

 • درخواست رمز

  • با سلام
   از طریق پیامک برایتان ارسال شد
   موفق باشید

 • درخواست رمز

  • با سلام
   ارسال شد

 • درخواست رمز

 • درخواست رمز

  • با سلام
   به ایمیلتان ارسال شد

 • خیلی ممنون

 • رمز فایل گیاه شناسی عمومی دکتر حریری
  تشکر

  • باسلام
   رمز عبور فایل به ایمیلتان ارسال شد.

 • جزوه آزماایشگاه ادرس گیاه شناسی در آرشیو شما موجود نیست؟؟
  ایا امکان دریافت آین جزوه وجود ندارد؟

  • با سلام
   فعلا جزوه های آزمایشگاه مورفولوژی و آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی موجود است که به زودی بر روی سایت قرار می گیرد.

 • لطفا رمز فایل رو به ایمیل اینجانب ارسال نمایید.
  شماره تراکنش: 3616745401
  شماره رسید دیجیتالی: 52b5fcc4-4330-9785-465a5ee8a9d4

  • با سلام
   پیامک شد

 • درخواست رمز
  باتشکر

  • با سلام
   به ایمیلتان ارسال شد

 • من فایل رو چطور بگیرم؟ پول پرداخت شد.اما فایل جزوه رو ندارم.

  • سلام
   بعد از انجام خرید ، لینک دانلود فایل به همان ایمیلی که در فرم مربوطه وارد کردید ارسال خواهد شد. به آن ایمیل مراجعه کنید و به روی لینک ارسال شده کلیک نمایید تا دانلود فایل شروع شود. بعد از دانلود هنگامی که می خواهید فایل pdf را باز کنید پسورد لازم است وارد کنید.

 • درخواست رمز

  • با سلام
   از طریق پیامک برایتان ارسال شد.

 • سلام
  لطفا رمز

  • سلام
   به ایمیلتان ارسال شد.

 • سلام لطفا رمز
  ممنون

  • salam
   email shod

 • سلام هزینه پرداخت گردید دانلود فایل انجام نمی شود

 • سلام
  رمز لطفا

  • salam
   email shod

 • لطفا رمز فایل رو به ایمیل اینجانب ارسال نمایید.
  شماره سفارش: 2636034
  شماره رسید دیجیتالی:
  53beaf86-2670-4bb9-9d18-0d9e5bef37d4

 • با سلام
  لطفا رمز فایل

 • باسلام وسپاس درخواست رمز را داشتم با کمال تشکر

 • 53fd9706-4998-486c-ad06-0db05bef37d4شماره رسید دیجیتالی
  باتشکر

  • با سلام
   در حال ارسال به ایمیل شما

 • درخواست رمز

  • salam
   password email shod

 • سلام من پول رو پرداخت کردم اما فایلی ندیدم میشه بفرمایید چی کار کنم خیلی به این جزوه احتیاج دارم ممنون میشم زود تر جواب بدید

  • سلام
   لینک دانلود برایتان ایمیل شد. اگر پیامک می دادید زودتر پیگیری می شد.

 • درخواست رمز
  گیاهشناسی عمومی (۱) ـ دکتر ناهید حریری

  • سلام
   برایتان ایمیل شد. اگر پیامک می دادید زودتر پیگیری می شد.

 • پول پرداخت شده ایمیل ارسالی غیرفعال است لطفا جزوه را ارسال نمایید

 • با سلام و خسته نباشید اگه مقدوره جزواتی مثله ازدیاد نباتات دکتر زمانی ، جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عبادی و دکتر زمانی دانشگاه تهران ،جزوه میوه های دانه ریز دکتر عبادی دانشگاه تهران،جزوه گل کاری نادری دانشگاه تهران، جزوه سبزی کاری دلشاد دانشگاه تهران،خاک شناسی جزوه دکتر میرحسینی دانشگاه تهران ،جزوه فیزیولوژی گیاهی مستوفی دانشگاه تهران
  واسه خرید قرار بدین ممنون میشم

  • سلام به شما کاربر گرامی
   همه ی این جزواتی که نام بردید در حال آماده شدن هستند و به مرور در سایت قرار می گیرند. شاید به کندی باشد ولی سعی می کنیم با بهترین کیفیت و بی نقص باشد.
   ـ جزوه خاکشناسی جزوه دکتر میرحسینی دانشگاه تهران آماده شده و قبلا بر روی سایت قرار گرفته. شما می توانید دانلود نمایید.
   ـ یکی از بهترین منابع در موضوع فیزیولوژی در سایت وجود دارد. خودم قبلا از آن استفاده کردم و توصیه بنده می باشد. پیشنهاد می کنم قبل از هر جزوه و منبعی ابتدا این فایل را مطالعه نمایید. یکی از مزایایی آن تست های تفکیک شده موضوعی آن است که در پایان هر فصل آمده است.

   • از پاسخگویی سریعتون ممنون . میشه لطف کنید بگید حدودا کی اماده میشه چون واسه ارشد امسال میخام چن ماه بیشتر نمونده با تشکر

    • کاملا در جریان هستم. قولی نمی دهم ولی فعلا می توانید جزواتی که آماده هست را مطالعه کنید تا به تدریج بقیه هم آماده شوند. دو جزوه هم تا آخر هفته آینده آماده می شوند. سعی ما بر این است که زودتر کارها را به اتمام برسانیم.

 • با سلام . لطفا رمز ؟ ممنون

 • باسلام بنده در تاریخ 03/08/93 برای گیاه شناسی دکتر حریری 4800 تومان پرداخت کردم و لینک فایل به ایمیلم ارسال شده ولی به علت تمام شدن مهلت یک روزه نتواستم فایل را دریافت کنم . لطفا مجددا فایل را برایم ارسال کنید.

  • مسئولیتی در این مورد بر عهده سایت نمی باشد.

 • درخواست رمز

 • البته یک روزه که مبلغ را پرداخت کردم اما هنوز فایل را دریافت نکردم

  • سلام
   در صورت نیامدن ایمیل، حتما بخش spam را نیز چک کنید. احتمال زیاد ایمیل در آن قسمت می باشد. به هر حال، رمز عبور و فایل هردو به ایمیلتان ارسال شد.

 • درخواست رمز

 • لطفا رمز فایل پی دی اف جزوه گیاهشناسی دکتر ناهید حریری را ارسال نمایید

 • لطفاً پسورد را هم برای اینجانب ارسال کنید

 • فایل رو برام بفرستید ممنون.

 • لطفا رمز ارسال شود

 • با سلام. مبلغ مورد نظر واریز کردم اما باز نمیکند و رمز می خواهد لطفا رمز را ارسال نمایید

 • سلام.لطفأ رمز برام ارسال کنید

  • سلام
   ایمیل کردم

 • درخواست رمز لطفا

  • سلام
   خریدی با ایمیل شما اخیرا انجام نشده است. به هر حال فردا بررسی می کنم.

 • سلام
  جزوه عملی گیاهشناسی را دارید؟

  • سلام
   بنظرم فقط دو تا جزوه ی آزمایشگاه فیزیولوژی و مورفولوژی هست. برای اطلاع از همه ی جزوات سایت، روی لینک لیست محصولات (واقع در بالای صفحه سایت) کلیک کنید.

 • درخواست رمز

  • با سلام
   ایمیل شد.

 • درخواست پسورد فایل

 • لطفا رمز رو ارسال کنید

  • salam
   sms shod

 • لطفا رمز جزوه سیستماتیک دکتر ناظری را برایم بفرستید

 • لطفا رمز

 • لطفا رمز محصول 0007 رو ایمیل کنین

 • درخواست رمز
  جزوه درسی گیاهشناسی عمومی (۱) ـ دکتر ناهید حریری

 • لطفاپی دی اف را ایمیل کنیدبرام

  • سلام
   اگر مشکل هنوز حل نشده لطفا تماس بگیرید

 • لطفا رمز را اعلام بفرمائید – جزوه گیاه شناسی دکتر ناهید حریری

 • ل/فا رمز رو ارسال کنید.

  • سلام
   به ایمیل ارسال شد
   لطفا دفعات بعدی پیامک یا تلگرام بدید تا زودتر بدستتان برسد.

 • سلام، یک ایمیل که حاوی اطلاعات پرداخت و رسید هست ارسال شد هنوز لینک دانلود برام ارسال نشده لطفا برام بفرستید

  • سلام
   در صورتی که حل نشده تلگرام بدید لطفا تا رسیدگی کنم

 • با سلام جزوه گیاهشناسی 2 برای ناهید حریری رو هم دارید؟

  • سلام
   فعلا نه

 • 0007
  جزوه گیاهشناسی – دکتر ناهید حریری
  درخواست رمز

 • درخواست رمز

  • فرستادم به ایمیلتان

 • لطفا رمز و اس ام اس کنید واسم

  • سلام
   ولی شما که پیامک ندادید. به کدام شماره ارسال کنم؟

 • با سلام درخواست رمز
  و لینک دانلود هم هنوز برام ایمیل نشده

 • سلام.بی زحمت رمز رو برام بفرستین

 • با سلام فایل خریداری شد اما لینک برای ایمیل نیومده.

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا پیگیری شود.
   143- 7575- 0910

 • سلام من این جزوه رو خریدم ولی ایمیلمو اشتباه زدم حالا چیکار کنم؟؟؟

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا در جواب ارسال کنم.
   143- 7575- 0910

 • سلام رمز برای من نیومد

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا در جواب ارسال کنم.
   143- 7575- 0910

 • سلام هزینه پرداخت شد ولی فایل ارسال نشد چرا؟!

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا در جواب ارسال کنم.
   143- 7575- 0910

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD