دی
۹
۱۳۹۸

جزوه اکوفیزیولوژی علف‌های هرز ـ دکتر قنبری (دانشگاه فردوسی مشهد)

جزوه اکوفیزیولوژی علف‌های هرز ـ دکتر قنبری (دانشگاه فردوسی مشهد)

ویژگیها:

 • همراه با فهرست عناوین، جداول و تصاویر مربوطه
 • نمایه اصطلاحات
 • کیفیت: عالی (تایپ شده)

مشخصات محصول:

 •  نوع فایل:  pdf
 • حجم فایل: 12 مگابایت
 • تعداد صفحه: 73
 • کد محصول: 0106
 • قیمت : 40000 (چهل هزار تومان)

دانلود رایگان 12 صفحه از جزوه

برای خرید فایل، ابتدا در کادر ذیل ایمیل خود را وارد نموده، سپس روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

پس از خرید فایل، توسط تلگرام/ پیامک درخواست رمز نمایید تا همان لحظه ارسال گردد.    143|7575|0910

فقط کد محصول را تلگرام/ پیامک نمایید. نمونه متن ارسال شده: 0106

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

فهرست:

جلسه 1

مقدمه

درجه هرز بودن (weediness)

cost of weed (کاهش عملکرد توسط علفهای هرز)

علت ایجاد niche vaccum

خصوصیات مهم علفهای هرز

جلسه 2

disturbance : دست کاری (تخریب)

نقش‌های اکولوژیکی علفهای هرز در اکوسیستم‌های کشاورزی

ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک علفهای هرز

استراتژیهای سازش پذیری در علفهای هرز

تحمل کننده‌ها (Tolerance stress)

رقابت کننده (competator)

جلسه 3

بیوتیپ

ارزش اقتصادی و اکولوژیکی تهاجم‌های گیاهی

اهمیت تهاجم از دید اکولوژی

تجارت جهانی (Trade Globalization)

جلسه 4

خصوصیات مهم گیاه برای تهاجم (عوامل مربوط به گونه)

 1. دوره حیات life cycle
 2. نوع گونه گیاه و خصوصیات گیاه دامنه
 3. خصوصیات گونه‌ای taxonomic pattern (الگوی رده بندی گیاهی)
 4. مینیمم درجه حرارت و تنوع گیاهی در خانواده

عوامل مربوط به بستر (محیط) Habitate invaeibility

 1. دستکاری
 2. غنای گونه‌ای (تنوع گونه‌ای)
 3. دسترسی به منابع

پیشگویی تهاجم Predicting invasion

مدیریت گیاهان مهاجم

جلسه 5

تداخل درون گونه ای

عوامل موثر بر تداخل درون گونه ای

 1. تراکم

ـ قانون ثبات عملکرد نهایی (قانون بازده نزولی)

ـ قانون عملکرد هزلولی قائمه (قانون قائمه)

علف هرز از نظر انطباق پذیری با محیط

 1. فاصله بین گیاهان
 2. زمان نسبی جوانه زنی

رقابتهای بین گونه‌ای

روشهای مطالعه رقابت (بیشتر در رقابتهای بین گونه‌ای)

 1. اثر افزایشی (additive effects)
 2. روش جایگزینی (Substitutive)
 3. ضریب تزاحم نسبی
 4. عملکرد نسبی Relative Yield (RY)
 5. ضریب تهاجم Agressivity (A)

جلسه 6

رقابت

 1. روشهای آزمایشی افزایشی (متداول‌ترین نوع)
 2. روشهای جایگزینی (Substitute)
 3. I. طرح سریهای جانشینی
 4. Nelder Design

III. Diallel Design

 1. روش سیستماتیک

آزمایشات همجواری Neighborhood Experi

پیش بینی کاهش عملکرد در اثر خسارت علفهای هرز

آستانه weed Threshold

 1. I) آستانه بیولوژیکی
 2. II) میزان یا سطح خسارت اقتصادی injury level

III) Dynamic Economic Threshold

 1. IV) آستانه‌های دوره‌ای (period Threshold)
 2. V) آستانه محسوس T

جلسه 7

تداخل

Amensalism

آللوپاتی

چند اصطلاح جدا از آللوپاتی

طبیعت آللوپاتی

 1. تصعید (Volatilization)
 2. آبشویی (leaching)
 3. تراوشات ریشه ای (root exudation)
 4. تجزیه بقایای گیاهی

عوامل موثر در رهاسازی مواد آللوپاتیک

روشهای مطالعه آللوپاتی Method of study

نحوه عمل مواد آللوپاتیک (Mode of action)

مواد آللوپاتیک در محیطهای آبی

جلسه 8

مقایسه pesticides با آللوکمیکالها

معجون آللوکمیکال (Allelochemical cocktail)

تنوع در تولید مواد مختلف آللوکمیکال در اثر تنش

تعیین دوره بحرانی

تناوب سیستم‌های زراعی

جلسه 9

گیاهان اتوتروفیکا

گیاهان هتروتروف

تاریخچه گیاهان انگل

مهمترین اثرات گیاهان پارازیت

یک تقسیم بندی دیگر از پارازیتها

گیاهان انگل و جامعه گیاهی

چرخه زندگی گیاهان انگل

 1. after ripening and seed conditioning
 2. Host recognition
 3. Signalling

Signaling – Attachment

چرخه زندگی گل جالیز

توسعه جمعیت گیاهان انگل

روشهای کنترل گیاهان انگل

 1. روشهای جلوگیری (prevention)
 2. روشهای زراعی کنترل

گیاهان تله (trap crop)

 1. اصلاح
 2. روشهای فیزیکی
 3. روشهای کنترل بیولوژیکی
 4. کنترل شیمیایی

جلسه 10

گیاهخواری (Herbivory)

اثر گیاهخواران بر جوامع گیاهی

 1. اثر بر تنوع
 2. exploiter – mediated coexistence

اثرات مستقیم گیاهخواری

مکانیسم‌های دفاعی گیاه در برابر گیاهخوار

 1. مستقیم

الف. اجتناب یا دفاع اجتنابی (avoidance)

 1. ساختمانی
 2. ژنتیکی
 3. شیمیایی

ب. تحمل (tolerant)

 1. روشهای غیر مستقیم (دفاع غیر مستقیم)

seed predation

herbivore release (رهاسازی ناشی از گیاهخواران)

Mutualism

جلسه 11

بذر و پراکندگی آن

پلی مورفیسم در بذرها

پراکندگی بذر

پراکندگی مکانی (special dispersal)

مکانیسم‌های پراکندگی مکانی

ـ Anemochory

ـ Zoochory

ـ پراکندگی توسط آب (Hydrochory)

پراکنش زمانی

Dormancy

 1. خواب ذاتی (innate dormancy)
 2. خواب القایی (Induced dormancy)
 3. خواب اجباری (Enforced dormancy)

بانک بذر (seed bank)

 1. Transient (موقتی)
 2. Resistant (پایدار)

روش مطالعه بانک بذر

روشهای شمارش بذر در بانک بذر (enumeration)

فهرست اصطلاحات

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD