آذر
۲
۱۳۹۳

اکولوژی گیاهان زراعی ـ دکتر چائی‌چی (دانشگاه تهران)

اکولوژی گیاهان زراعی ـ دکتر چائی‌چی (دانشگاه تهران)

 • یکی از منابع مفید و توصیه شده برای آزمون:  دکترای زراعت و سایر گرایش‌ها و رشته های مرتبط …
 • دانلود این جزوه را به سایر گرایش های کشاورزی پیشنهاد می دهیم.
 • با تشکر از آقای دکتر حسینیان (دانشجوی دکترای اگرواکولوژی) که جزوه ی دستنویس خود را در اختیار ما گذاشتند و ما را در تهیه این جزوه راهنمایی کردند.

ویژگیها:

 • همراه با فهرست عناوین، تصاویر و جداول مربوطه
 • اسکن تصاویر اصلی موجود در جزوه‌ی دستنویس
 • کیفیت: عالی (تایپ شده)

مشخصات محصول:

 •  نوع فایل:  pdf
 • حجم فایل: 12 مگابایت
 • تعداد صفحه: 93
 • کد محصول: 0037
 • قیمت : 40000 (چهل هزار تومان)

برای دیدن صفحه مشخصات، فهرست عناوین و تعدادی از صفحات جزوه اینجا DN1 کلیک کنید.

برای خرید فایل، ابتدا در کادر ذیل ایمیل خود را وارد نموده، سپس روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

توجه: خریدار فایل، حق انتشار آن را در سایت‌های دیگر ندارد و کپی و تکثیر آن برای استفاده دیگران نیز ممنوع می باشد.

پس از خرید فایل برای دریافت رمز در قسمت نظرات درخواست رمز نمایید تا برایتان ایمیل شود و یا پیامک نمایید تا در صورت امکان همان لحظه توسط پیامک ارسال گردد.    143|7575|0910

تذکر: فقط کد محصول را پیامک نمایید. نمونه پیامک ارسال شده: درخواست رمز 0037

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .


عناوین مباحث:

اکولوژی گیاهان و مورفولوژیکی

جلسه 1 – 10/7/90

کراپ اکولوژی چیست؟

عملکرد محصولات

عملکرد واقعی actual yield

عملکرد محصول crop yield

رشد جمعیت جهان

عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی محصول

اصل بازده نزولی principle of diminishing returns

چالش های کشاورزی

چند تعریف مهم:

جلسه 2 – 11/7/90

جامعه گیاهی، عملکرد و اجزای عملکرد

رابطه حاصلخیزی و تراکم

عملکرد گیاهان crop yield

جمعیت گندم، اجزای عملکرد و عملکرد گندم

کشت مخلوط

انواع کشت مخلوط

نسبت برابری زمین (نسبت زمین معادل) (land equivalent ratio) (LER)

تظیم جمعیت گیاهی regulation of plant population

عوامل خارجی (غیر ذاتی) تأثیرگذار بر گیاه

عوامل ذاتی تأثیرگذار بر جمعیت جامعه گیاهی intrinsic factors

عوامل غیر ذاتی (بیرونی) extrinsic factors

عوامل غیر ذاتی مؤثر در جمعیت

جلسه 3 ـ 17/7/90

1. نور light

تأثیر سایه بر پنج زنی فستوکا (از خانواده غلات)

قانون خود تنظیمی (خود تنکی) جمعیت self thoning rule

اجزای عملکرد و عملکرد محصولات

اجزای عملکرد yield component

اجزای تراکم گیاهی (plant stand) (جامعه گیاهی یا حالت ایستادگی وضعیت پوششی)

واکنش عملکرد دانه چچم به نیتروژن در دوره بهار

جلسه 4 ـ 18/7/90

رشد و نمو گیاه crop growth and development

درجه روز رشد growthing degree day (GDD)

فرایندهای فیزیولوژیکی در رابطه با نمو برگ در گراس‌ها

رابطه بین عمق و فنولوژی بالای زمین

مراحل نمو تولید مثلی phases of reproductive development

انواع سیستم القاء گلدهی

طول روز photoperiodic induction

2. درجه حرارت thermal induction

آب و هوا و سیستم‌های زراعی (کشت) climate and cropping system

جلسه 5 ـ 24/7/90

عوامل آب و هوایی و سیستم‌های زراعی

1. آب (بارندگی یا بارش) water (precipitation)

2. دما (درجه حرارت)

طبقه بندی اقلیم‌ها classification of climates

1. آب و هوای گرم و مرطوب (استوایی) tropical humid

2. آب و هوای خشک dry

الف. مناطق بیابانی خشک و گرم hot desert type

ب. آب و هوای خشک سردسیری cold desert type

ج. مناطق استپ steppe type

3. مناطق نیمه گرمسیری subtropical

الف. مناطق نیمه گرمسیری مرطوب humid subtropical

ب. آب و هوای مدیترانه ای Mediterranean type

4. مناطق معتدله temperate

الف. آب و هوای اقیانوسی oceanic type

ب. آب و هوای معتدله مدیترانه ای Mediterranean temperate type

5. مناطق سردسیر boreal

گرم شدن زمین global warming

جلسه 6 ـ 25/7/90

اقلیم (آب و هوا) ایران

1. منطقه هیرکانی

2. ایران تورانی

3. منطقه صحرا سوزانی

ثبات و تنوع stability and diversity

ثبات stability

تغییرات عملکرد: حساسیت به سطح منابع yield variation: sensitivity to resource

اثر اصلاحات ژنتیکی و مدیریتی بر روی عملکرد محصول دانه ذرت

بهبود ژنتیکی در دانه گندم genetic improvement on grain in wheat

تغییرات عملکرد: ضریب تغییرات yield variation: coefficient of variation

تنوع diversity

تنوع و کاهش عملکرد (تولید)

انرژی و سیستم‌های زراعی energy and cropping system

جلسه 7 ـ 1/8/90

انرژی خورشیدی و سوخت زیستی solar energy and biodiesel

کلزا Brassica spp.

کانولای زمستانه winter canola

کانولای بهاره spring canola

خردل زرد yellow mustard

کتان Camelina

آفتابگردان و گلرنگ

کتان Flax

سویا soybeans

موانع :

سمینار

جلسه 8 ـ 8/8/90

فتوسنتز

تبخیر و تعرق

عوامل مؤثر در تبخیر و تعرق:

سمینار

جلسه 9 ـ 22/8/90

تنش شوری

سمینار

جلسه 10 ـ 30/8/90

سمینار

جلسه 11 ـ 6/9/90

خاک

عامل آب و نقش آن در رشد و نمو گیاه the water factor

جلسه 12 ـ 13/9/90

اثرات شرایط اتمسفری بر مقدار اب داخل خاک روی سرعت تبخیر

اثرات کمبود آب بر روی فرایندهای گیاه

فشار اسمزی تنظیم شده adjustment

آب گرفتگی

شرایط بی‌هوازی و تحمل گیاه

واکنش ریشه به شرایط بی‌هوازی

تنش حرارتی

جلسه 13 ـ 20/9/90

اثرات اقلیمی (محیطی) aerial environment

تنش حرارتی temperature stress

واکنش گیاهان C3 و C4 به تنش حرارت

واکنش گونه‌ها به استرس دمای پایین

اتفاقات داخل سلولی در اثر یخ زدگی

واکنش گیاهان حساس به یخ زدگی

واکنش گیاهان مقاوم به یخ زدگی

.. به درجه حرارت‌های پایین

خسارت یخ زدگی در مرحله گلدهی

تنش دمای بالا

تأثیر دمای بالا روی فتوسنتز

مقاومت به استرس گرمای بالا

تأثیر درجه حرارت‌های بالا در مرحله رشد زایشی

تنش‌های حرارتی بالا و عملکرد گندم

عملکرد بذر کتان در درجه حرارت‌های بالا در مرحله گلدهی

جوامع و سیستم‌های زراعی communities and cropping systems

جلسه 14 ـ 27/9/90

جوامع زراعی (محصولات زراعی)

تغییرات در جامعه گیاهی

سیستم زراعی = سیستم‌های تولید محصول cropping system

سیستم‌های زراعی ـ سیستم تک کشتی cropping system – monoculture

سیستم‌های زراعی ـ سیستم چند کشتی cropping system-multiple cropping system

1. کشت متوالی (کشت مضاعف) double or sequential cropping

2. کشت تأخیری relay cropping

3. سیستم‌های کشت ردیفی و برهم intercropping or mixed cropping system

4. کشت همراه یا کشت مخلوط زیر companion cropping or undersowing

چندکشتی

تولید production

روش‌های تجزیه و تحلیل رشد growth analysis methods

سطح برگ leaf area

نرخ (سرعت) رشد محصول cropgrowth rate (CGR)

شاخص سطح برگ (LAI)

سیستم‌های کشاورزی و مزرعه ای agricultural and farming systems

جلسه 15 ـ 4/10/90

طبقه بندی کشاورزی

1. cropping system

2. farming system

3. agricultural system

عامل نور light factor

ویژگی‌های نور

سه عامل متغیر در نور

توزیع نور در یک جامعه محصول زراعی distribution of lightin a crop

نفوذر نور penetrating

نور بازتاب شده reflected

نور عبوری transmitted

نور جذب شده absorbed

رشد اولیه و نور seedling development and light

کیفیت سایه و نور shade and light quality

سایه shade

فیتوکروم و پرهیز از سایه phytochrome and shade avoidance

توسعه مورفولوژی و سیستم مرحله نهایی development morphology and staging systems

staging systems

مراحل رشد در گراس‌ها (گیاهان باریک برگ)

مراحل تولید سیب‌زمینی

مرحله‌بندی staging

سیستم‌های زراعت دیم dryland systems

تعریف آیش

کارآیی ذخیره آب در خاک در دوره آیش

سیستم مدیریت تناوب گندم ـ آیش typical wheat-fallow sequence

1. سال محصول (زراعت) crop year

2. سال آیش fallow year

اثر بقایا در سطح بر نفوذ آب باران و ذخیره آب در مزرعه آیش:

کشت سالیانه در مقابل آیش

کارآئی مصرف آب (water use Efficiency)

کارآیی مصرف نیتروژن nitrogen use efficiency


 

این محصول را می توانید از سایت agrifile.ir نیز خریداری نمایید.

۳۱ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • سلام.من دیشب خریداری کردم ولی با اینکه سرعت دانلودم بالاست نمیشه وسطش ارور میده لطف کنید فایلشو برام ارسال کنید.چون با این وضع من دیگه فایلا رو نمیتونم بگیرم.

  • سلام
   لینک جدید برایتان ایمیل کردم.

 • با سلام ممنون از سایت خوب شما لطفا رمز جزوه اکولوژی گیاهان زراعی دکتر چائی چی را ارسال کنید با تشکر.

 • جزوه اکولوژی گیاهان زراعی خریداری کردم .هر چی میرم داخل فایل دانلود کد را میزنم میگه کد اشتباه فایل باز نمیشه .اگه ممکنه سریعتر پاسخ دهید کد جزوه 0037

  • سلام
   براتون ایمیل کردم. اگر عجله دارید تماس بگیرید یا پیامک بدید. به هر حال اگر مشکل حل نشد تلفنی تماس بگیرید.

   • آقا من محصول 0037 رو خریدم دانلود هم کردم لطفا پسوردش رو برام بفرست. عجله دارم. ممنون.

 • سلام من جزوه اکولوژی را خریداری کردم اما هرچی میرم دانلود می کنم کد می خواد لطفا هر چه سریعتر راهنمایی کنید.

  • salam
   email shod

 • با سلام
  کد مورد نیاز برای فایل جزوه 0037 را برای اینجانب ارسال نمایید.
  با سپاس

 • من جزوه اکولوژی رو دانلود کردم با کد 0037 لطفا رمز رو واسم بفرستین
  عجله دارم

 • سلام خسته نباشید
  ببخشید من این فایلو دانلود کردم ازم پسور میخواد به شما هم پیامک فرستادم اما جواب ندادیدمیشه هرچع سریع برام بفرستید پسوردو متشکر

  • سلام
   پیامک شد.
   ببخشید که دیر فرستادم.

 • سلام. بنده حزوه اکولوژی گیاهی دکتر چایچی را خریداری کردم ولی هیچ فایلی برام نیامد. ممنون میشوم اگر واسن بفرستید.پاینده باشید

  • سلام
   ایمیل کردم براتون

 • جزوه با کد 0037 را خریداری کردم
  لطفن رمز را برایم بفرستید
  با تشکر

 • جزوه با کد 0037 را خریداری کردم
  لطفن رمز را برایم بفرستید

  • سلام
   به ایمیلتان ارسال شد

 • با سلام من جزوه 0037را خریداری کردم ولی نه لینک امده برام نه رمز لطفا برای من ارسال نمایید.باتشکر.

  • سلام
   ارسال شد

 • سلام. جزوه آگرواکولوژی رو خریداری کردم ولی فایلی واسم ارسال نشد

  • سلام
   ارسال کردم مجددا

 • من جزوه اکولوژی گیاهان زراعی خریدم ولی میگه رمز میخواد رمزشو از کجا یارم

  • سلام
   لطفا پیام بدید تا بلافاصله دریافت کنید

 • سلام من اکولوژی گیاهان زراعی دکتر چایچی رو خریداری کردم ولی برام ارسال نشده لطفا یه شماره تلفن برای پیگیری بدید

  • سلام
   لطفا به شماره ای که در صفحه ی تماس امده پیام بدید

 • سلام من نمیتونم این جزوه رو از سایت بخرم راه دیگه ای برای خرید هست؟

  • سلام
   پیامک یا تلگرام دهید تا راهنمایی کنم

 • سلام
  فایل را خریداری کردم ولی لینک یا رمز برایم نیامده است

  • سلام
   لطفا تلگرام بدید تا پیگیری کنم

 • سلام. هر کاری میکنم خرید انجام نمیشه بی زحمت راهنمایی بفرمائید. ممنونم

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا در جواب ارسال کنم.
   143- 7575- 0910

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD