آبان
۱۳
۱۳۹۶

جزوه اصول کنترل آفات گیاهی ـ دکتر سراج (دانشگاه شهید چمران اهواز)

جزوه اصول کنترل آفات گیاهی ـ دکتر سراج (دانشگاه شهید چمران اهواز)

ویژگیها:

 • همراه با فهرست عناوین، جداول و تصاویر مربوطه
 • نمایه اصطلاحات لاتین (اسامی علمی آفات و…)
 • کیفیت: عالی (تایپ شده)

مشخصات محصول:

 •  نوع فایل:  pdf
 • حجم فایل: 20 مگابایت
 • تعداد صفحه: 148
 • کد محصول: 0082
 • قیمت : 40000 (چهل هزار تومان)

دانلود رایگان 18 صفحه از جزوه DN1

برای خرید فایل، ابتدا در کادر ذیل ایمیل خود را وارد نموده، سپس روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

پس از خرید فایل، توسط تلگرام یا پیامک درخواست رمز نمایید تا همان لحظه ارسال گردد.    143|7575|0910

فقط کد محصول را تلگرام/پیامک نمایید. نمونه متن ارسال شده: 0082

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

فهرست عناوین:

مقدمه

تعریف آفت

اهمیت حشرات و نقش آنها در زندگی بشر

مسئله غذا و گرسنگی بشر و تولیدان کشاورزی

مبارزه با آفات در تاریخ

الف. ایران

ب. جهان

اثرات سوء مصرف سموم شیمیایی

چگونگی مقاومت در جمعیت حشرات

عوامل موثر در بروز و طغیان حشرات زیان آور

علل طغیان حشرات

مراحل اجرای یک برنامه IPM

تشخیص دقیق آفت

بررسی نقش آفت در اکوسیستم زراعی، دوره زندگی، دوره فصلی، عادات و رفتار آفت

اکوسیستم Ecosystem (زیست بوم)

اکوسیستم زراعی Agroecosystem

دوره زندگی (Life history = Life cycle)

 1. حشرات بدون استحاله Ametabola
 2. حشرات با استحاله Paurometabola
 3. حشرات با استحاله ناقص (Hemimetabola)
 4. حشرات با استحاله تدریجی
 5. حشرات با استحاله کامل Holometabola
 6. حشرات با استحاله اغراقی Hypermetabola

عواملی موثر در تغییرات جمعیت حشرات

نوسانات آفات

 1. نوسانات فصلی Seasonal history
 2. نوسانات دوره‌ای Periodic fluctuation

دیاپوز Diapause

بررسی و تخمین انبوهی جمعیت آفت

روشهای نمونه‌برداری و اندازه گیری جمعیت

واحد نمونه‌برداری Sampling unit

مشخصات واحد نمونه گیری

نمونه‌برداری دنباله‌ای (Sequential sampling)

استاندارد کردن تله ها

علامت گذاری حشرات

روشهای علامت گذاری

شرایط علامت گذاری

تهیه جدول زندگی حشرات

انواع خسارت آفات

الف. خسارت مستقیم حشرات جونده (Chewing Insects)

ب. خسارت مستقیم توسط حشرات مکنده (Sap-Sucking Insects)

ج. خسارت غیر مستقیم حشرات به گیاهان

اهمیت عضوی از گیاه که صدمه می‌بیند

فواید و اثرات مثبت خسارت آفات

تعیین سطح زیان اقتصادی آفات

سطح زیان اقتصادی

مدل Pedigo, et al., 1999

مدل Southwood & Norton, 1973

چگونگی محاسبه سطح زیان اقتصادی

عوامل مؤثر در تعیین سطح زیان اقتصادی

سطوح جمعیتی حشرات

تعیین زمان مناسب مبارزه با آفات

روش Degree-Day

روشهای مختلف مبارزه با آفات

الف. تاثیر عوامل طبیعی در مبارزه با آفات Natural Methods

ب. کاربرد روشهای علمی در مبارزه با آفات Applied Methods

روش مبارزه شیمیایی

طبقه بندی سموم شیمیایی

ارزیابی کارآیی سموم

مزایا و معایب استفاده از روشهای شیمیایی در مبارزه با آفات

مکانیسم و انواع مقاومت حشرات به آفت کش ها

تقسیم بندی مقاومت بر اساس خصوصیات رفتاری و تغییرات آناتومیکی

الف. افزایش رفتار اجتنابی و عدم تماس و پذیرش سم توسط حشره

ب. مقاومت فیزیولوژیکی (Morphological & Physiological Resistance)

ج. مقاومت متابولیک (Metabolic Resistance)

د. مقاومت نسبی به محل سم پاشی Target ـ Site Resistance

تقسیم بندی بر اساس ژنهای ناقل

تقسیم بندی مقاومت بر اساس دامنه تاثیر

عوامل مؤثر مقاومت حشرات به سموم

 1. عوامل ژنتیکی
 2. عوامل بیواکولوژیکی
 3. عوامل اجرایی

الف. دوام سموم

ب. ارتباط یک ترکیب سمی با ترکیباتی که قبلا مصرف شده اند

ج. آستانه اقتصادی آفت

د. مرحله زندگی آفت

ه . فضای سمپاشی شده

و. روشهای کاربرد سموم.

مدیریت مقاومت حشره‌کش‌ها (IRM)

مدیریت بوسیله تعدیل کردن

 1. مدیریت بوسیله اشباع کردن
 2. مدیریت بوسیله روشهای مختلف

الف. استفاده از مخلوط چند سم (Mixturing)

ب. استفاده از سموم بطور متناوب (Rotation)

ج. استفاده از سموم بصورت Mosaic

د. سمپاشی زنجیره‌ای Sequence sprayng

ه‍. فاصله زمانی بین سمپاشی ها

و. استفاده از سینرژیست ها

ز. استفاده از دشمنان طبیعی مقاوم به آفت کشها

کاربرد روغنها در IPM

مبارزه بیولوژیکی Biological control (BC)

تاریخچه مبارزه بیولوژیک

تفاوت  Biological Controlو Natural Control

شرایط کنترل بیولوژیک

پارازیتهای مهم آفات کشاورزی (Parasitoids – Parasites)

پاتوژن ها

باکتریها

ویروسها

قارچها

روش‌های مبارزه بیولوژیک

الف. مبارزه بیولوژیک کلاسیک (Classic Biological Control = Introduction)

محدودیت‌های روش رهاسازی

عوامل موثر در رهاسازی

رابطه بین آفات و دشمنان طبیعی در مبارزه بیولوژیک

الف. هماهنگی بین آنها، تخصصی بودن NEs.، تحمل فیزیولوژیک و تغییرات ژنتیکی در NEs.

ب. حساسیت میزبان

ج. تفاوت نسبت جنسی پارازیت ها

رابطه بین سموم و مبارزه بیولوژیک

دلایل احتمالی شکست مبارزه بیولوژیک کلاسیک

ب. روش افزایشی Augmentation = Applied Biological Control

روش تزریق کردن (Inoculation)

روش اشباع کردن (Inundative)

ج. حمایت و حفاظت از دشمنان طبیعی – Conservation = Supplementary release

کنترل بیولوژیکی حفاظتی (Conservation Biological Control) (CBC)

روشهای ژنتیکی کنترل حشرات Genetic control of Insects

روش نر عقیمی Sterilization

مزایا و محدودیتهای مبارزه به روش نر عقیمی

روش ژنتیکی از طریق ناسازگاری سیتوپلاسمی (Cytoplasmic incompatibility)

جانشینی و تعویض یک نژاد از حشره با نژاد دیگر در منطقه

مبارزه رفتاری با حشرات Behavioral Contral of Insects

موارد استفاده از تله‌های فرمنی

استفاده از فرمنها برای کنترل آفاتی با خصوصیات زیر مفید است

فواید استفاده از روشهای کنترل فرمونی

هورمونها و مواد تنظیم کننده رشد حشرات

روشهای مکانیکی مبارزه با حشرات

روشهای فیزیکی مبارزه با حشرات

روشهای زراعی مبارزه با آفات

الف. شرایط مطلوب رشد Optimal growing conditions

 1. تنظیم آبیاری Irrigation
 2. رعایت فواصل کاشت (Row Spacing)
 3. تنظیم کوددهی
 4. رعایت تاریخ کاشت، داشت و برداشت Planting date
 5. کاشت ارقام مقاوم
 6. کشت ارقام زودرس یا دیررس
 7. کاشت گیاهان تله Trap Crops
 8. برداشت نواری Strip Harvesting

ب. عمق کاشت Deep of Sowing

ج. Close Season & Sanitation

 1. رعایت اصول بهداشت گیاهی (Crop Sanitation) و از بین بردن بقایای گیاهی در آخر فصل زراعی
 2. آیش (Fallow)
 3. تناوب زراعی Crop rotation

د: شخم عمیق Deep ploughing

نتیجه گیری

مقاومت گیاهان به حشرات

مقاومت  Resistance

مکانیسم مقاومت

 1. مقاومت اکولوژیک (Apparent or Ecological or Pseudo-Resistance)

الف. همزمان نبودن مراحل رشد حشره و گیاه Phenological asynchrony

ب. مقاومت اکتسابی Induced resistance

ج. مقاومت تصادفی Host escape or Accidental resistance

 1. مقاومت ژنتیکی

از نظر تعداد ژن کنترل کننده مقاومت

گیاهان مقاوم حاصل از تکنولوژی Recombinant DNA

الف. مصونیت Immunity

ب. عدم رجحان Non-preference

ج. سمیت (Antibiosis)

دلایل سمیت گیاه مقاوم

الف. عوامل شیمیایی

ب. عوامل فیزیکی

د. تحمل پذیری Tolerance

 1. قدرت طبیعی گیاه
 2. هتروزیس (Heterosis) یا قدرت ناشی از تلاقی دو واریته مختلف یک گونه

اثر عوامل محیط بر مقاومت

عوامل فیزیولوژیک موثر در مقاومت گیاهان

مزایا و محدودیتهای مقاومت گیاهان به حشرات

منابع مقاومت

مقاومت به گیاهان مقاوم Resistance to resistant – plants و شکستن مقاومت گیاهان

مقاومت و مبارزه بیولوژیک Plant Resistance and Natural Enemies

تنوریهای Vanemden (1991) در رابطه با تلفیق ارقام و کنترل بیولوژیک

اثرات متقابل بین ارقام مقاوم و کنترل شیمیایی

روش مبارزه تلفیقی یا مدیریت مبارزه با آفات (IPM)

روش مبارزه قانونی با آفات Legal control یا Legistative Methods

الف. مقررات مربوطه به عدم گسترش آفات جدید از خارج و یا منطقه‌ای به منطقه دیگر

ب. مقررات مربوط به عدم گسترش آفات موجود در یک منطقه

ج. مقررات مربوط به وادار کردن مردم در مبارزه با آفات عمومی

د. مقررات مربوط به ورود، بسته بندی، توزیع و مصرف سموم دفع آفات نباتی

منابع

فهرست اصطلاحات

۱۲ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • سلام
  لینک جزوه اصول کنترل آفات گیاهی دکتر سراج برام ارسال کردید اما رمزش هنوز به دستم نرسیده.لطفا” رمز رو ارسال بفرمایید ممنون

  • سلام
   لطفا با ارسال پیام درخواست بدید

 • سلام، شماره همراه اعلام شده خاموش بود، نمیشه پیام داد، رمز هم برام نیومده

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا در جواب ارسال کنم.
   143- 7575- 0910

 • سلام لطفاً جزوه اصول کنترل آفات و که سفارش دادم و ایمیل اشتباهی فرستاده بودم به این آدرس ایمیل کنید لازمش دارم Qmhbwbh40@gimail.com..

  • سلام
   فرستادم به ایمیلتان

 • سلام. وقت تون بخیر. تماس گرفتم خدمتتون جواب ندادید. جسارتا بنده دیروز کتاب فوق رو خریدم رسیدش موجوده ولی به هیچ‌ عنوان نمیتونم وارد ایمیلم بشم، به چه طریقی میتونید زحمت بکشید فایلش رو بهم بدید؟ چون سریعا لازمش دارم. ممنونم.

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا در جواب ارسال کنم.
   143- 7575- 0910

 • سلام من تو قسمت ایمیل وقتی ایمیلم وارد میکنم مینویس درس وارد کنید هر بارم امتحان میکنم همینو میگه

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا در جواب ارسال کنم.
   143- 7575- 0910

 • با سلام و عرض ادب

  جزوه را قبلا خریداری نموده ام ولی رمز یا برایم ارسال نشده و یا فراموش کردم. فایل برای بنده ارسال شده ولی قابل استفاده نیست. محبت کنید رمز را ارسال بفرمایید ممنون میشم.

  با سپاس فراوان

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا در جواب ارسال کنم.
   143- 7575- 0910

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD