شهریور
۲۰
۱۳۹۹

آنالیز آماری فیزیولوژی گیاهان زراعی در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته

آنالیز آماری فیزیولوژی گیاهان زراعی در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته

آنالیز آماری سرفصل‌های درس فیزیولوژی گیاهان زراعی

در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته

نمودار 1. تعداد سؤالات هریک از سرفصل‌ها در آزمون کارشناسی اشد 1396

 


نمودار 2. تعداد سؤالات هریک از سرفصل‌ها در آزمون کارشناسی اشد 1397

 


نمودار 3. تعداد سؤالات هریک از سرفصل‌ها در آزمون کارشناسی اشد 1398

 


نمودار 4. درصد فراوانی سؤالات هر یک از سرفصل‌ها

طی 13 سال کنکور سراسری کارشناسی ارشد ـ فیزیولوژی گیاهان زراعی (1386 تا 1398)

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD