اردیبهشت
۱۵
۱۳۹۳

آزمایشگاه قارچ شناسی

آزمایشگاه قارچ شناسی

روش رنگ آمیزی و تهیه نمونه :

به منظور تثبیت و قابل رؤیت بودن قارچ ها، باکتری ها و ویروس ها لازم است قبل از مشاهده آنها، زیر یک میکروسکوپ رنگ آمیزی شوند. چون اندام های رشدی و بارده (تولید مثل) عده ای از قارچ ها رنگی می باشند، می توان آنها را روی یک قطره آب مقطره یا اسید لاکتیک رقیق گذاشته و با حرارت دادن آنها را تثبیت نمود. در مورد قارچ ها ی بی رنگ، باکتری ها و ویروس ها از رنگ های مختلف می توان استفاده کرد که در مورد باکتری ها و ویروس ها جداگانه توضیح خواهیم داد.

برای مشاهده قارچ ها و تثبیت آنها محلول های شیمیایی زیر بکار می روند:

1. لاکئوفنور

2. آبی لاکتیکی

متداول ترین رنگ های آبی لاکتیکی می باشد که از حل کردن در یک لیتر اسید لاکتیک تهیه می کند.

نحوه کشت اندام های آلوده گیاهی :

به منظور کشت و جدا کردن انگل های اختیاری مانند عده ای از قارچ ها و باکتری ها از روی اندام های بیمار گیاهان بطرق زیر عمل می شود.

در مورد بعضی از نمونه ها که آلودگی های ساپروفتی، یا انگل اختیاری دارند می توان آنها را روی ورقه خشک کن که به وسیله آب مقطر مرطوب شده در داخل بطری گذاشته و روی حرارت قرار دهیم تا عامل بیماری زا رشد نماید.

ولی روش زیر طریقه متداول و کاملی است:

1. شستشوی سطحی اندام های گیاهی مانند ریشه و غیره به وسیله جریان دادن آب.

2. ضد عفونی سطحی به وسیله محلول هیپوکل یتسدیم 5% به مدت 1 تا 3 دقیقه.

3. قطعه قطعه کردن اندام گیاه آلوده به وسیله تیغ.

4. قرار دادن قطعاتی از گیاه روی محیط کشت در داخل بطری.

این قطعات گیاه باید از حد فاصل بین محل های آلوده و سالم جدا شود.

5. گذاشتن بطری ها داخل انتوباتور با حرارت 20 تا 25 درجه.

6. پس از چند روز عوامل بیماری زایی گیاهی رشد کرده و می توان آنها را روی لام منتظم کرد و نمونه مورد نظر را تشخیص داد.

محیط های کشت:

NA : که شامل پودر عصار÷ چغندرقند + پپتون + آگار

PDA : عصاره سیب زمینی + دکتروز + آگار

محیط کشت را می توان از انواع مواد غذایی میوه جات سبزیجات تهیه نمود که بهترین محیط کشت برای هر نوع پالتوژن اندام های میزبان طبیعی است.

سفیدک داخلی کاهو (Bremia Lactulae) :

علائم بیماری :

این قارچ علاوه بر کاهو روی کنگر، گلبرگ سبز بیماری سفیدک داخلی می شود. ریو برگ های بوته های آلوده مخصوصاً برگ های بیرونی و مجاور خاک، لکه های رنگ پریده و سبز متمایل به زرد دیده می شوند. بعد از مدتی لکه ها قهوه ای رنگ شده و منسوخ برگ، بافت های برگ در آن قسمت می میرند. اگر شرایط مناسب باشند در پشت برگ ها در محل لکه بار مربوط به تولید مثل غیر جنسی به صورت پوشش آردی و خاکستری رنگ دیده می شوند. این بیماری قسمت عمده سطحی برگ ها را آلوده می کند ارزش کاهو را کاهش می دهد و باعث خشک شدن منشاء جوانی می شود.

ویژگی های پالتوژن (سفیدک داخل کاهو) :

فاقد جوار عرضی و در حالت غیر جنسی تولید شاخه های فرعی یا کنیدیفور می کند.

این کنیدیفورها دو شاخه بوده و در انتهای هر کدام کسب برآمدگی حفره ای دیده می شود که در سطح آن دو تا پنج استریگما دیده می شوند.

کُنِدی سلول غیر جنسی پاتوژن است.

روی هر استرکما یک کُنِدی کروی یا بیضوی دیده می شود.

سیاهک برهنه جو (Ustilago Nuda) از رده بازیدیومیست:

در دوران رشد جو ساقه مریضی را از ساقه سالم نمی توان تشخیص داد و معمولاً همه ساقه های خاصی از یک دانه آلوده به بیماری می باشد. ولی مواردی هم دیده شده که می توان در پایه یک یا چند سبله سالم یافت.

سیاهک برهنه جو معمولاً در سنبله نمایان می شود و ممکن است آثاری هم در برگ از قبیل تومور یا خطوط مشاهده نمود. در هنگامیکه هنوز سنبله از آخرین در آن بیرون نیامده محل دف تغییر رنگ داده و زرد شوند.

قبل از گل دادن باید خوشه های سالم از خوشه های آلوده جدا شوند. سنبله سیاهی دارد که هنوز از غلاف بیرون نیامده سیاه رنگ است و دو اثر رشد ساقه نمایان می شود که توده های اسپور به صورت گرد قهوه ای مایل به سیاه اطراف آنرا فرا گرفته. بر اثر پراکندگی اسپورها تنها بخش محور سنبله باقی می ماند. اسپورها یا کلانیدوسپورها کردی یا برایندی به مدت زاویه دار سطح غشاء گل قهوه ای و دارای برآمدگی های نقطه ای شکل می باشد.

کندی ها گلابی شکل با دیواره طولی و عرضی.

سفیدک سطحیمُو(Uncinalla Nuaiu) :

علائم بیماری: پوشش متراکم سفید با سفید خاکستری در سطح برگ شاخه های جوان و میوه شکلی می شوند و سلول های تحت تأثیر قارچ به صورت تکه های فاسد شده و سیاه رنگ می شوند. سطح برگ تیره و شکننده می شوند رنگ سبز نقاط آلوده متمایل به خاکستری و گرد آلوده می شوند.

گل و غنچه های مبتلا خشک شده و می ریزد. حبه های انگور در هر مرحله از زندگی آلوده می شوند حبه ها در موقع رسیدن هر قسمت های آلوده رشد نمی کنند سخت و سفت و خاکستری رنگ شده و در آن شکاف ایجاد می گردد.

مشخصات قارچ :

سلول های این قارچ دیواره عرضی دارد. کندی ها به صورت زنجیری روی کندنیور کوتاه تشکیل می شوند. کلیستونیس های این قارچ به رنگ زرد، سپس قهوه ای مایل به سیاه می شود و در مجاورت در محل اتکا کمی مسطح هستند.

فولکرهای عصایی شکل به انرژی آنها چسبیده، درون هر کلیستونیس چند آسک می باشد که در زمستان گذرانی قارچ مؤثر است درون هر آسک چندین آسکوسپور قرار دارد.

از قارچ کشت های گوگردی برای مبارزه با این بیماری پر توان استفاده کرده و هم چنین با حذف شاخه های دانه و کم کردن برگ ها با تهویه و تابش خورشید را کاهش داد.

کریستونیس اندام حاوی سلول (آسک) جنس است.

سلول جنس قارچ گروه آسک را آسکوسپور می گویند.

فولکر زوائد دور کریستونیس می باشد.

سیاهی ذرت (Ustilago Maydis) :

نشانه های بیماری: تمام قسمت های هوایی گیاه از قبیل برگ، گل نر و ساقه به این بیماری مبتلا می شوند اولین قسمت گیاه که مورد حمله قرار می گیرد و شیک ها می باشد. این بیماری باعث ایجاد برجستگی هایی (گان) که دارای پوست سفید براقی می باشد در قسمت های مختلف گیاه ایجاد می کند. این گل ها به تدریج بزرگ شده، بزرگ ترین و بیشترین برجستگی ها، گلها بر روی گلهای نر و ماده به وجود می آید. در داخل این گلها تلیوسپورهای عامل بیماری به صورت یک توده پودری سیاه رنگ در گیاه می شود. بعضی از انواع ذرت، بوته های جوان به این بیماری خیلی حساس هستند و اگر در اوایل جوانه زدن بذر به این بیماری مبتلا شوند یا از بین می روند و یا اگر بال تشکیل شود خیلی کوچک خواهد بود.

روی برگ ها نیز برجستگی هایی تشکیل می شوند که این برجستگی ها، کوچک و سفت و خشک است و به صورت ردیف دنبال هم قرار گرفته اند.

برای مبارزه مبارزه شیمیایی توصیه نمی شود ولی استفاده از ارقام مقاوم برای کنترل این بیماری بسیار مؤثر است.

سفیدک سطحی گندم (Erysiphe):

پوشش سفید گندم یا خاکستری رنگی در سطح برگ در شاخه های جوان تشکیل می شود. سلول های تحت تأثیر قارچ به صورت لکه ها شده و سیاه رنگ دیده می شود.

سطح برگ تیره شده و رنگ سبز آن متمایل به خاکستری می گردد.

گل های مبتلا خشک شده و مسیر زیر میسلیوم های این قارچ دیواره عرضی دارد و گندی ها به صورت زنجیر بر روی کندیوفور کوتاه قرار گرفته اند.

در فرم جنسی کلیستوتس به وجود می آید که دارای فوکرها در اطراف کریستوتس می باشد.

درون کرستیوتس چند آسک قرار دارد و درون آسک ها، آسکوسپود.

درباره نویسنده: مهدي مشگين

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD